KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022

W dniach 20 – 21 kwietnia 2022 r. w godzinach 8.00 – 13.00 Powiatowa Komisja Lekarska w Bytowie przeprowadzi kwalifikację wojskową mężczyzn urodzonych w roku 2003 i w latach 1998-2002 (osoby, które nie stawiły się do kwalifikacji w latach poprzednich) zameldowanych na pobyt stały lub czasowy z terenu Gminy Studzienice. Kwalifikacja wojskowa, czyli przeprowadzenie badań lekarskich, nadanie kategorii zdolności do służby wojskowej i wydanie książeczki wojskowej zostanie przeprowadzone w lokalu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o. o. w Bytowie przy ul. Lęborskiej 11.

W dniu 27 kwietnia 2022 r. odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla kobiet, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS