Kurs zaawansowany dla polonistów

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

przeprowadzi w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 1 czerwca 2022 r.
kurs e-learning pn.

Nauczanie języka polskiego dzieci i młodzieży posługujących się językami słowiańskimi (szczególnie językiem rosyjskim, ukraińskim i białoruskim) – kurs zaawansowany dla polonistów

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 marca 2022 r.

Program kursu:

 1. Informacje o nauczaniu języka polskiego obcokrajowców – dokumentacja niezbędna do nauczania języka polskiego jako obcego w szkole. Przygotowanie nauczyciela polonisty do roli lektora języka polskiego jako obcego.
 2. Zbiór dobrych praktyk – jak nauczać języka polskiego jako obcego (od przygotowania zespołu klasowego po kwestie organizacyjne).
 3. Omówienie pomocy dydaktycznych, podręczników oraz propozycje praktycznego wykorzystania podręczników szkolnych. Baza materiałów on-line, gier, podręczników.
 4. Bibliografia i netografia pomocy dla nauczycieli uczących dzieci rosyjskojęzyczne, ukraińskojęzyczne i białoruskojęzyczne.
 5. Sprawdziany dla uczniów posługujących się językami słowiańskimi – co i jak testować? Poziomy znajomości języka polskiego.
 6. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego – jak korzystać z tego dokumentu, aby pomóc sobie na lekcjach z obcokrajowcami?
 7. Techniki nauczania czterech sprawności – mówienia, czytania, pisania, słuchania. Praktyczne wskazówki i dobre praktyki.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Opłata za szkolenie wynosi netto 330 zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych).

PRZEJDŹ DO STRONY KURSU>>>

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KURSIE>>>

Polecamy Państwa uwadze nasze pozostałe kursy z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego (kliknij na odpowiednią edycję aby przejść do strony z informacjami lub na formularz zgłoszenia aby zgłosić udział):

 1. Nauczanie języka polskiego jako obcego:
 2. Nauczanie języka polskiego dzieci posługujących się językiem ukraińskim, rosyjskim i białoruskim jako pierwszym – kurs dla nauczycieli polonistów:
 3. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – kurs dla nauczycieli przedszkoli:
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego w pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym – kurs dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej:

*Kurs bez limitu czasowego – kursant ma nieograniczony dostęp do wszystkich materiałów i quizów przewidzianych programem kursu przez okres 3 miesięcy od dnia uiszczenia opłaty

 

Źródło grafiki: https://www.google.com/search?q=informacje&sxsrf=APq-WBudjhBOAextJOWl3OIa2CBwVjjiEw:1646224743574&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-nb6Iuaf2AhVokosKHfVGCDAQ_AUoA3oECAIQBQ&biw=1920&bih=880&dpr=1#imgrc=40qlf_byYgHTxM

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS