KONTROLA SEGRAGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Wójt Gminy Studzienice informuje, że w sierpniu 2021r. firma odbierająca odpady na terenie Gminy Studzienice będzie kontrolować odbierane odpady pod kątem właściwej segregacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zostanie wystawione upomnienie w postaci żółtej kartki.

Działania te są podejmowane w celu ustalenia, czy mieszkańcy Gminy Studzienice stosują obowiązujące zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS