Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów sołectw

Szanowni mieszkańcy, rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian statutów sołectw związanych z wydłużeniem kadencji sołtysów zgodnie z kadencją Rad Gmin.

Po wejściu w życie epizodycznej ustawy z dnia 29 września 2022 roku o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z dnia 2022,  poz. 2418), celowe jest dokonanie zmian w statutach sołectw wydłużających kadencję sołtysów.

https://bip.studzienice.pl/dokumenty/menu/72

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS