Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2030+

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa 2030+

Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków i opinii od mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu MOF Bytów w zakresie projektu strategii.

Konsultacje przeprowadzane są w terminie od dnia 21 lipca 2023 r. do 24 sierpnia 2023 r.

Informacja o konsultacjach, projekt Strategii oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne na BIP oraz stronach internetowych samorządów tworzących Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bytowa, tj.

Przyjmowanie uwag do projektu Strategii następuje z zastosowaniem formularza zgłaszania uwag (do pobrania poniżej), w następujący sposób:

 • osobiście lub pocztą tradycyjną w siedzibach następujących Urzędów :
  • Urząd Miejski w Bytowe (ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów)
  • Urząd Gminy w Borzytuchomiu (ul. Zwycięstwa 56, 77-141 Borzytuchom)
  • Urząd Gminy w Studzienicach (ul. Kaszubska 9, 77 – 143 Studzienice)
  • Starostwo Powiatowe w Bytowie (ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2 ,  77 – 100  Bytów)
 •  za pomocą poczty elektronicznej na adres: e.szreder@bytow.com.pl z dopiskiem „konsultacje Strategia ZIT”.

Dodatkowo planowana jest organizacja 4 spotkań konsultacyjnych w formie bezpośredniej

 • 18 sierpnia 2023 r.
  • 13.00-14.00 – Borzytuchom, sala GBIOK ul. Danuty Siedzikówny „Inki” 2
  • 14.30-15.30 – Studzienice – Wiejski Dom Kultury, ul. Brzozowa 5
 • 22 sierpnia 2023 r.
  • 13.00-15.00 – Starostwo Powiatowe w Bytowie, Sala narad, ul. Ks.dr. Bolesława Domańskiego 2 ,  77 – 100  Bytów)
  • 15.30-17.30 – Urząd Miejski w Bytowie, sala 101, ul. 1-go Maja 15

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres e.szreder@bytow.com.pl

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS