Konserwacja i odrestaurowanie 14 obrazów stacji „Drogi Krzyżowej”

Kościół odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu i rozwoju życia sakralnego, kulturalnego, edukacyjnego i turystycznego. Sam obiekt kościoła ma ponadczasowy charakter. Jest to perełka regionalna Kaszub. Obrazy mają, charakter unikatowy i ponadczasowy, wykonane prace renowacyjne wpłynęły korzystanie na podwyższenie  walorów historycznych tego miejsca w kontekście jakości oferowanego i posiadanego dziedzictwa kulturowego. Zachowanie przedmiotowych obrazów w odrestaurowanym stanie pozwala na utrwalenie wielkiego dzieła lokalnego, w niestandardowym wymiarze i głębi przekazu wydarzenia drogi krzyżowej Jezusa Chrystusa.

Koszt całkowity renowacji 122.727,22 zł

Dotacja Samorządu Województwa Pomorskiego – 61.364,00 zł

Dotacja Fundacji ORLEN DAR SERCA – 17.000,00 zł

Środki własne – 44.363,22 zł

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS