Konkurs

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczyna się już 25. edycja Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018”. Tegoroczne zmagania odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 30 marca 2018 r.

Główną ideą konkursu jest ochrona, kultywowanie i poprawa wartości krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.
 
Organizatorem Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2018” jest Województwo Pomorskie. Partnerami merytorycznymi i organizacyjnymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe w województwie pomorskim.
 
Konkurs ma promować aktywny udział społeczności wiejskich w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji i analizy możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 
Karty zgłoszeń należy składać do 30 marca 2018 r.
 
Oceny dokonują komisje

a) gminne – powołane przez wójta/burmistrza gminy, które do 8 czerwca 2018 r. zgłaszają do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

b) powiatowe – powołane przez starostę powiatu, które do 20 lipca 2018 r. zgłaszają do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda

c) wojewódzka w liczbie 3-7 osób , w skład której wejdą przedstawiciele m.in.: Samorządu Województwa Pomorskiego , szkół wyższych i instytucji działajacych na rzecz obszarów wiejskich i rolnictwa w województwie   pomorskim.

Wojewódzka Komisja Konkursowa dokona wizytacji jedynie tych zagród ,które spełniają ww. definicję zagrody rolniczej.

Podsumowanie etapu wojewódzkiego oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2018 r.

Na etapie wojewódzkim przewiduje się przyznanie nagród w kategoriach „WIEŚ” i „ZAGRODA” za zajęcie  I,II,III miejsca,  a także przyznanie nie więcej niż 3 wyróżnień w każdej kategorii. Nagrody na etapie wojewódzkim sfinansowane zostaną ze środków własnych Województwa Pomorskiego.

 

W załączniku regulamin konkursu ,karta zgłoszenia.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS