Komunikat Wójta Gminy Studzienice – Urząd nieczynny.

Komunikat!!!!!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Studzienice.

Otrzymaliśmy informację z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Bytowie, że u jednego z pracowników Urzędu Gminy w Studzienicach zostało potwierdzone zarażenie koronawirusem. Tym samym decyzją PSSE w Bytowie Wójt Gminy Studzienice, Zastępca Wójta, Skarbnik oraz 8 urzędników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażoną osobą przebywa aktualnie na kwarantannie domowej. Wójt oraz kierownictwo Urzędu będą realizować swoje obowiązki i w najbliższych dniach pozostaną w trybie pracy zdalnej. Pozostali pracownicy, którzy nie byli narażeni na bezpośredni kontakt z osobą zarażoną będą pracować w trybie stacjonarnym w Urzędzie Gminy.

Funkcjonowanie urzędu odbywa się w sposób ograniczony i niestety niedostępny dla interesantów. Możliwy jest kontakt telefoniczny i mailowy oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przedsionku wejścia do UG Studzienice wystawiony zostanie pojemnik, w którym można zostawiać korespondencję. Wszelkie należności z tytułu podatków, opłat za wodę i ścieki prosimy wpłacać za pośrednictwem Państwa kont bankowych płatnością internetową lub w przypadku nie posiadania konta za pośrednictwem Poczty Polskiej na konto o nr 72 1240 3783 1111 0000 4080 88 22, natomiast opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na konto 95 1240 1268 1111 0010 9487 3994. Wszystkie powyższe decyzje i obostrzenia mają na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia koronawirusem i bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, pracowników i wszystkich osób przebywających na terenie naszej gminy. Pamiętajmy o noszeniu maseczek zasłaniających usta i nos, zachowaniu zalecanego dystansu społecznego i częstej dezynfekcji rąk. Dbajmy o siebie i innych.

Z wyrazami należytego szacunku i zdrowia dla Państwa

Wójt Gminy Studzienice

Bogdan Ryś

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS