IX nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Studzienice zakończyła z ogromnym sukcesem realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu i poprawa jakości pierwszej pomocy w jednostkach OSP poprzez zakup sprzętu medycznego”  w ramach IX naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

7 maja 2018 roku Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło IX naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Na podstawie otrzymanych wytycznych, analizy zdarzeń oraz opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie zasadności zakupów wskazywanych w kosztorysie wniosku dla poszczególnych ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Studzienice pracownicy Urzędu Gminy w Studzienicach złożyli wniosek o przyznanie środków finansowych w wysokości 47 025,00 zł.

W dniu 15 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę na realizację zadania na łączną kwotę 47 500,00 zł. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań na potrzeby jednostek OSP Studzienice, OSP Półczno oraz OSP Ugoszcz zakupiono następujący sprzęt ratowniczy:

Dla OSP Studzienice:

– hydrauliczne nożyce do cięcia metalu wraz z cylindrami rozpierającymi z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach oraz zestawem węży hydraulicznych,

– Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED

Dla OSP Półczno:

– Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED

Dla OSP Ugoszcz:

– Półautomatyczny Defibrylator Zewnętrzny AED

– Zestaw PSP R1

W dniu 28 sierpnia 2018 r. przy udziale Komendanta Powiatowego PSP w Bytowie bryg. Dariusza Kaźmierczaka odbyło się uroczyste wręczenie zakupionego w ramach otrzymanego dofinansowania sprzętu ratownictwa medycznego oraz technicznego przedstawicielom OSP w Studzienicach, Ugoszczy i Półcznie. Zakup ww. sprzętu ratowniczego w znaczący sposób podniesie gotowość bojową Strażaków-Ochotników oraz usprawni ich pracę.

 

 

 

 

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS