Informacja Wójta Gminy Studzienice w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami

INFORMACJA WÓJTA GMINY STUDZIENICE

Wójt Gminy Studzienice przypomina, że dnia 31.01.2021r. upłynął termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowa stawka dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nowy wzór deklaracji.

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

 

W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi

 

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości

23,00 zł / miesięcznie od każdego mieszkańca

69,00 zł / miesięcznie od każdego mieszkańca

1,50 zł / miesięcznie od każdego mieszkańca

 

                Nową deklarację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Studzienicach (ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice) w terminie do 26 lutego 2021 r.

Uwaga! Deklarację można pobrać:

  1. a) poprzez stronę internetową: www.studzienice.pl, www.bip.studzienice.pl,
  2. b) w Urzędzie Gminy Studzienice,

Szczegółowe informacje: tel. 59 821 66 06.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS