Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Dnia 29.08.2022 r. zakończyły się konsultacje ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. Wyniki konsultacji znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS