Informacja o wynikach konsultacji Programu Współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Dnia 30.09.2021r. zakończyły się konsultacje Programu współpracy Gminy Studzienice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Wyniki konsultacji znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS