Informacja o wyborze wykonawcy

Informacja o wyborze wykonawcy w postępowniu pn. Świadczenie usług transportowych polegających na dowozie i odwozie dzieci uczęszczających do szkół z terenu Gminy Studzienice wraz z opiekunami do zakładów pracy w ramach realizacji projektu „Równe szanse – rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów z Gminy Studzienice

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS