Informacja o rozpoczęciu konsultacji ws. Regionalnego Programu Strategicznego Gospodarka 2030.

Informujemy, że od 4 października do 18 listopada 2022 r. mieszkańcy województwa pomorskiego mogą zgłaszać uwagi do projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego. Projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, rynku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego pełni również funkcję regionalnej strategii innowacji.

 Z pełną treścią projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie gospodarki, ryku pracy, oferty turystycznej i czasu wolnego oraz dokumentów i informacji związanych z procesem konsultacji można zapoznać się na stronie internetowej www.strategia2030.pomorskie.eu w zakładce Regionalne Programy Strategiczne.

 Z niezbędną dokumentacją sprawy można również zapoznać się w sekretariacie Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku, gdzie jest ona wyłożona do wglądu.

 Opinie, uwagi i wnioski dotyczące dokumentu można przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem „Konsultacje RPS Gospodarka 2030” lub na adres poczty elektronicznej gospodarka2030@pomorskie.eu do dnia 18 listopada 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Pomorskiego.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS