Informacja dotycząca zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego – edycja 2018”

 

Starosta Bytowski informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zawiesił nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Na swojej stronie internetowej WFOŚiGW poinformował, że nabór wniosków został zawieszony z powodów niezależnych od Funduszu, podyktowanych względami organizacyjno-finansowych. W związku z powyższym zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu bytowskiego – edycja 2018” nie będzie realizowane. Odbiór lub demontaż zgłoszonych wyrobów azbestowych możliwy będzie najwcześniej w przyszłorocznej edycji konkursu.

Jednocześnie poinformowano właścicieli obiektów, którzy zaplanowali w tym roku wymianę eternitowych pokryć dachowych, że prace te należy powierzyć podmiotom posiadającym uprawnienia do usuwania wyrobów zawierających azbest oraz że magazynowane i zgłaszane do odbioru odpady azbestowe powinny być przygotowane do transportu, tj. szczelnie opakowane folią o grubości min. 0,2 mm i ułożone na paletach. Folia powinna szczelnie okrywać spód, boki i wierzch ułożonego stosu płyt. Opakowanie powinno być odpowiednio zamknięte taśmami klejącymi w sposób uniemożliwiający jego przypadkowe otwarcie. Czynności te należą do obowiązków firm demontujących wyroby azbestowe.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS