INFORMACJA DLA POSIADACZY ODPADÓW Z FOLII ROLNICZYCH

    Wójt Gminy Studzienice informuje, że Gmina Studzienice zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizacje zadania pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

            W związku z powyższym, Wójt Gminy Studzienice zachęca rolników do składania deklaracji o ilości posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag.

            Prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej deklaracji wraz z załącznikami. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Studzienicach lub pod numerem 59 82 166 06.

Zebrane deklaracje będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w zadania. W przypadku nie otrzymania dotacji przez Gminę Studzienice zadanie nie będzie realizowane.

Termin składania deklaracji: do 30.06.2021r..

Miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143 Studzienice, pokój nr 8.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS