III turniej sołectw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III TURNIEJ  SOŁECTW

 

23 lipiec 2017

Boisko Sportowe w Studzienicach

  

  ORGANIZATOR:

Ośrodek Kultury Gminy Studzienice

 

1. Cele Turnieju

– Kultywowanie tradycji i pobudzanie aktywności społecznej   mieszkańców;

– Integracja społeczności Gminy Studzienice

2. Organizator 

– Ośrodek Kultury Gminy Studzienice

 3.Miejsce i termin

– 23.07.2017 r. Stadion Sportowy w Studzienicach, godz. 16:00

Termin składania zgłoszeń do 21.07.2017r w Ośrodku Kultury Gminy Studzienice ( może być mailowo ).

4. Uczestnicy

  W turnieju sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące Sołectwa z terenu gminy   Studzienice.

 – Zaleca się aby w skład drużyny wchodził Sołtys lub członek Rady Sołeckiej.

 – Drużyna musi liczyć 5 osób ( nie mnie i nie więcej ) w tym jedna kobieta- obowiązkowo i minimum jedna osoba dorosła.

– Członkowie drużyny muszą być mieszkańcami danego sołectwa które reprezentują. Spełnienie tego warunku jest wymagane pod rygorem wykluczenia drużyny z turnieju.

5. Zasady rozegrania turnieju. – Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju       w celu rozlosowania kolejności startu w konkurencjach;

  – O ilości konkurencji decydują organizatorzy;

  – Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie Organizator;

  – W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany konkurencji;

  v- Przystępując do turnieju, drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu, bez możliwości zmian podczas trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Punktacja

– Punkty będą przyznawane w każdej kategorii.

Najlepsi w danej kategorii otrzymają 3 pkt.

Druga drużyna 2 pkt.

Trzecia 1 pkt

Pozostałe 0 pkt.

W kategorii pytania 3 pkt. za prawidłową odpowiedź.

– Wygra drużyna, która otrzyma największą ilość pkt. łącznie.

– W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja zaproponowana przez organizatora.

 7.Konkurencje

Kot w worku Drużyny wyznaczają 1 osobę z zespołu. Zawodnik otrzymuje worek do którego wkłada nogi.  Wygrywa ta drużyna, której zawodnik najszybciej pokona wyznaczoną trasę.

– Idę na ryby – Drużyna wyznacza osobę do łowienia drewnianych klocuszków prymitywną wędką . Drużyna, która najszybciej wykona zadanie wygrywa.

Trudny ziemniak do zgryzienia – konkurencja polega na wrzuceniu 10 ziemniaków z odległości 3 metrów do wiadra z wodą. Wygrywa drużyna, która wrzuci najwięcej ziemniaków.

 – Skok w bok – Konkurencja polega na przeskakiwaniu liny ( taśmy ) na wysokości około 0,5 metra. Wygrywa ta drużyna której zawodnik przeskoczy najwięcej razy w ciągu pół minuty.

 – Jak wiem to powiem  –  konkurencja polega na poprawnym udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytanie dotyczące wiedzy ogólnej o gminie Studzienice.

Jest 5 konkurencji, w każdej z nich musi wziąć udział inna osoba z drużyny, tak aby wszyscy aktywnie uczestniczyli w turnieju.

8.Nagrody :

– Za zajęcie I miejsca w turnieju drużyna otrzymuje nagrodę o wartości 700 zł.

– Za zajęcie II miejsca wartość w wysokości 400 zł.

– Za zajęcie III miejsca wartość w wysokości 200 zł.

– Nagroda pocieszenia o wartości 100 zł.

 

Pierwsza drużyna otrzyma Puchar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS