Idziemy na wybory 26 maja 2019 roku.

W najbliższą niedzielę, 26 maja 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Obecność w Unii Europejskiej to realne korzyści dla Pomorzan. Od momentu przystąpienia Polski do wspólnoty europejskiej wzrosła zagraniczna sprzedaż pomorskich towarów, a wartość kapitału zagranicznego zainwestowanego w naszym regionie zwiększyła się wielokrotnie. Korzyści z naszej obecności w unii Europejskiej to pozyskane fundusze zainwestowane w kapitał ludzki, a także infrastrukturę liniową, drogową, wodno-kanalizacyjną, powstały boiska sportowe, place rekreacyjne, odnowione zostały zabytki ważne dla lokalnych społeczności. Wybory są bardzo ważne dla naszej społeczności oraz dla całego kraju, dlatego zachęcamy wszystkich uprawnionych do wzięcia w nich udziału.
Głosowanie odbędzie się od godz. 7.00 do 21.00 w następujących lokalach:
1.Obwód wyborczy Ugoszcz
2.Obwód wyborczy Studzienice
3.Obwód wyborczy Półczno

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS