Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Studzienice w 2019 roku.

Publikujemy harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach na terenie Gminy Studzienice w 2019 roku.Na zebraniach zostanie przeprowadzony wybór sołtysa i rady sołeckiej w związku z upływem kadencji. Szczegółowy harmonogram zebrań znajduje się poniżej.

Harmonogram Zebrań Wiejskich.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS