Harmonogram jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD na terenie gminy Studzienice.

                             H A R M O N O G R A M

                       j e s i e n n e j   z b i ó r k i
                    odpadów wielkogabarytowych
                   oraz zużytego sprzętu RTV i AGD
                      na terenie gminy Studzienice

 

24 września 2018 r. /PONIEDZIAŁEK/
PRZEWÓZ                       – obok świetlicy wiejskiej – w godz. 700 – 1200

                                         (Prądzonka i Lipuszek dowożą do Przewoza)   

STUDZIENICE                  – baza komunalna UG – w godz. 1100 – 1600

——————————————————————————————————–

25 września 2018 r. /WTOREK/

SOMINY                          – parking przy dawnej szkole – w godz. 700 – 1200

KŁĄCZNO                        – plac obok Rancho – w godz. 700 – 1200

——————————————————————————————————–

26 września 2018 r. /ŚRODA/

OSŁAWA-DĄBROWA – pętla autobusowa przy drodze powiatowej
                                        – w godz. 700 – 1200

OSŁAWA-DĄBROWA – BLOKI – obok kontenerów do segregacji

                                                        – w godz. 700 – 1200

——————————————————————————————————–

27 września 2018 r. /CZWARTEK/   
PÓŁCZNO                       – parking przy kościele – w godz. 700 – 1200

                                         (Sołectwo Łąkie dowozi do Półczna)

SKWIERAWY                   – obok przystanku PKS – w godz. 700 – 1200

——————————————————————————————————–

28 września 2018 r. /PIĄTEK/

RABACINO                      – plac obok hydroforni – w godz. 700 – 1200

CZARNA DĄBROWA        – obok przystanku PKS – w godz. 700 – 1200

——————————————————————————————————–

29 września 2018 r. /SOBOTA/

UGOSZCZ                        – parking przy remizie – w godz. 700 – 1200

——————————————————————————————————–

U W A G A !

Odpady należy dostarczyć w wyznaczonych godzinach do podstawionych kontenerów.

ZUŻYTE OPONY NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Sprzęt RTV i AGD musi być KOMPLETNY!


 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS