Granty PPGR

Informujemy, że dnia 28.03.2022 r. została podpisana Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 235 000,00 zł i zostanie przeznaczona na zakup 84 laptopów, 8 komputerów stacjonarnych i 5 tabletów. Cena jednostkowa laptopa/komputera stacjonarnego określona została przez Grantodawcę na poziomie 2 500,00 zł, a tabletu na poziomie 1000,00 zł. Przetarg na zakup sprzętu w ramach otrzymanych środków planujemy ogłosić w kwietniu.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS