Gmina Studzienice wsparła szpital w Bytowie

W dniu 15 kwietnia 2020 r. Gmina Studzienice udzieliła dotacji celowej dla szpitala Powiatu Bytowskiego  z siedzibą w Bytowie w kwocie 10.000,00 zł. Środki finansowe na ten cel zostały uruchomione z rezerwy budżetu Gminy Studzienice na zarządzanie kryzysowe.
 

Dotacja przeznaczona zostanie na zakup sprzętu medycznego w celu zabezpieczenia pacjentów, pracowników szpitala oraz mieszkańców do zwalczania pandemii i poprawy bezpieczeństwa.

Mamy nadzieję, że przekazane pieniądze przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa w szpitalu i umożliwią dokonanie najpilniejszych zakupów sprzętu i środków ochrony niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa.

Powrót

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS