Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to ważna data nie tylko dla Nauczycieli, Pedagogów, Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

To także dzień, w którym Uczniowie, Rodzice i każdy z nas, może docenić Waszą ogromną pracę i wielkie zaangażowanie w kształcenie, wychowanie, motywowanie do rozwoju oraz inspirującą pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki dla kolejnych roczników.
Świat, w którym żyjemy tworzą pokolenia mające w pamięci swych wybitnych pedagogów, od których czerpały, czerpią i będą czerpać wiedzę i wzorce na dalsze życie.

Z okazji tego wyjątkowego dnia pragnę wyrazić wdzięczność Dyrektorom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji za zaangażowanie w codziennej pracy, której efekty przekładają się nie tylko na postępy i sukcesy Uczniów, ale także na rozwój szkół i placówek oświatowych.

Wszystkim Nauczycielom, Pedagogom, Psychologom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi życzymy wielu powodów do zawodowej satysfakcji oraz pomyślności we wszystkim.

                                  

                                                         Z wyrazami szacunku

                                                           Bogdan Ryś

                                                            Wójt Gminy Studzienice

         

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS