Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych

W ostatnim czasie Wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Woli Zaradzyńskiej zakończył realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Studzienice” w ramach projektu pn.: „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gmin Lipnica
i Studzienice”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W ramach zadania wykonano:

  • 35 zestawów instalacji kolektorów słonecznych;
  • 25 kotłów na biomasę do ogrzewania budynków (w tym 1 szt. instalacji została zamontowana w budynku plebanii w Ugoszczy);
  • 50 zestawów instalacji fotowoltaicznych (4 instalacje zostały zamontowane na budynkach użyteczności publicznej, tj. Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Studzienice, Szkole Podstawowej w Ugoszczy, Szkole Podstawowej w Półcznie, Szkole Podstawowej w Studzienicach);

 

Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowiły 85% wartości całego zamówienia.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosił 1 842 914,69 zł brutto.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS