Dofinansowanie z RPO na termomodernizację dla Gminy Studzienice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

02 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 10.2.1 „Efektywność energetyczna”. W ramach konkursu do dofinansowania został wybrany m.in. partnerski wniosek z liderem- Gminą Tuchomie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo”, który Gmina Studzienice realizować będzie z gminą Tuchomie, Czarna Dąbrówka i Parchowo.

Gmina Studzienice na mocy Porozumienia i Uchwały Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2016 r. nawiązała współpracę w zakresie ubiegania się o dofinansowanie Projektu, wspólnego przygotowania Projektu, realizacji oraz utrzymania i monitorowania efektów Projektu.

Projekt będzie polegał na modernizacji energetycznej obiektów i budynków użyteczności publicznej. Realizację Projektu w Gminie Studzienice podzielono na kilka etapów :

  • Pierwszy etap realizowany będzie w Zespole Szkół w Półcznie na dz. nr 84/4. Obejmować będzie m.in.: modernizację instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół w Półcznie, demontaż instalacji kotła i prace rozbiórkowe, instalacja kotła stalowego wraz z osprzętem, wymiana okien drewnianych na aluminiowe, docieplenie ścian płytami styropianowymi, wymiana oświetlenia na LED, docieplenie dachu Sali gimnastycznej i łącznika poprzez docieplenie płytami styropianowymi.
  • Drugi etap obejmować będzie prace termomodernizacyjne w trzech obiektach tj.

-budynek Zespołu Szkół w Ugoszczy, dz. nr 507/2 i 509/1, w którym planuje się modernizację instalacji c.o. w budynkach ZS w Ugoszczy, demontaż instalacji kotła i prace rozbiórkowe, instalacja kotła stalowego na pelet 125kW wraz z osprzętem, docieplenie ścian płytami styropianowymi, wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe w Sali gimnastycznej ze szkłem bezpiecznym, docieplenie stropodachu nad budynkiem starej szkoły, docieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika,

-budynek Przedszkola w Ugoszczy dz. nr 419, w którym planuje się: ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej, docieplenie stropodachu, ocieplenie dachu,

-budynek WDK w Ugoszczy dz. nr 668, gdzie zakres prac obejmować będzie: docieplenie ścian płytami styropianowymi, zaizolowanie posadek w piwnicy, instalacja wentylacyjna w nowych oknach z PCV, docieplenie stropodachu nad salą widowiskową, modernizacja instalacji c.o., demontaż instalacji kotła i prace rozbiórkowe, instalacja kotła stalowego wraz z osprzętem i rekuperatorem.

  • Trzeci etap obejmuje zwiększenie efektywności energetycznej w dwóch budynkach Zespołu Szkół w Studzienicach, na działce nr 229/3. Inwestycja obejmować będzie:

termomodernizację budynku starej szkoły poprzez docieplenie ścian płytami styropianowymi, instalacja nawiewników okiennych higrosterowanych z możliwością zamknięcia ręcznego, wymiana oświetlenia na LED, wymiana okien

termomodernizację budynku Sali gimnastycznej, łącznika i budynku małej szkoły poprzez wymianę okien drewnianych na okna aluminiowe, docieplenie ścian płytami styropianowymi, instalację nawiewników okiennych higrosterowanych z możliwością zamknięcia ręcznego, wymiana oświetlenia na LED, docieplenie dachu Sali gimnastycznej, docieplenie dachu łącznika i budynku małej szkoły papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, modernizację instalacji c.o. w budynkach Zespołu Szkół w Studzienicach.

Całkowity koszt partnerskiego przedsięwzięcia, obejmującego cztery gminy, oszacowano na 10.782 044,00 zł,  a przyznane dofinansowanie na realizację całego projektu to łącznie 8.853 226,94 zł. Suma środków kwalifikowalnych dla Gminy Studzienice wynosi 3.627 750, 48 zł.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS