DOFINANSOWANIE DLA OSP UGOSZCZ

W ramach  naboru „FLOREK –  wsparcie dla OSP” (II edycja 2022) jednostka OSP Ugoszcz zrealizowała zadanie  Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie.

Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 44 000,00 zł.

Jednostka OSP Ugoszcz otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 22 000,00 zł.

Zadanie polegało na zakupie zestawu ratowniczego sprzętu hydraulicznego. Z jego efektów  skorzysta 70 000 osób.

Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:

 

WFOŚiGW w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/    

NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej 

 

  

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS