Dofinansowanie dla OSP Kłączno

 

W ramach konkursu „FLOREK – edycja 2022” jednostka OSP Kłączno zrealizowała zadanie „Podniesienie gotowości bojowej OSP poprzez doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt i wyposażenie”.
Zostało ono dofinansowane w formie dotacji ze środków Programu Priorytetowego Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 8 941,00 zł.
Jednostka OSP Kłączno otrzymała z WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW środki w formie dotacji w sumie w wysokości 8 900 zł.
Zadanie polegało na zakupie ubrań specjalnych(2 szt.), butów specjalnych strażackich skórzanych (2 pary), hełmów strażackich (2 szt.) i kominiarek niepalnych strażackich (2 szt.). Z jego efektów skorzysta 3 788 osób.
Więcej informacji nt. instytucji współfinansujących realizację zadania:
WFOŚiGW w Gdańsku: www.wfos.gdansk.pl 
NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS