Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w celu przeciwdziałania COVID-19

W załączeniu tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 790).

Na podstawie przepisów tego rozporządzenia dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwał rodzicom dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół, do których dziecko uczęszcza.

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego ulega wydłużeniu od 4 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r. Oznacza to, że limit dodatkowego zasiłku opiekuńczego został wydłużony o 21 dni.

Jednakże od 6  maja 2020 r. otwarcie placówek jest możliwe, a nie obowiązkowe. Jest to indywidualna decyzja organu założycielskiego, podjęta we współpracy z powiatowymi służbami sanitarnymi, po przeanalizowaniu sytuacji epidemiologicznej w rejonie oraz po konsultacji z rodzicami (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 779).

W związku z umożliwieniem otwarcia od 6 maja 2020 r. placówek, do których dzieci uczęszczają, rodzice mają wybór. Jeżeli placówki zostaną otwarte, ale rodzice nie zdecydują się na posłanie swojego dziecka do otwartej placówki  z powodu epidemii, dodatkowy zasiłek będzie im przysługiwał. (https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-rowniez-po-otwarciu-zlobka-dowiedz-sie-wiecej)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w okresie od 4 do 24 maja 2020 r. w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do 24 maja 2020 r.

Informacja w tej sprawie jest dostępna na stronie internetowej Zakładu. Odpowiednio zostało także zmodyfikowane oświadczenie składane przez osoby ubiegające się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.  Mimo zmiany wzoru oświadczenia, prawo do zasiłku należy ustalić także wtedy gdy oświadczenie do uzyskania zasiłku za okres po 3 maja zostanie złożone na druku przed jego zmianą.

  

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS