Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Studzieniczno-Kłączno-Ryńskie

 

W ostatnim czasie na terenie naszej gminy został wybudowany pomost w ramach operacji pt. „Rozwój infrastruktury towarzyszącej szlakom wodnym poprzez budowę pomostu rekreacyjnego na jeziorze Studzieniczno-Kłączno -Ryńskie w miejscowości Przewóz gm.Studzienice”. Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacja zadania inwestycyjnego : 210.200,00 zł

Dofinansowanie w kwocie : 157.650,00 zł

Środki własne w kwocie : 52.550,00 zł

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS