Apel do mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej

Apel do mieszkańców gminy korzystających z kanalizacji sanitarnej

Urząd Gminy Studzienice zwraca się z prośbą do użytkowników kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Studzienice, aby zwracać szczególną uwagę na to, co dostaje się do systemu odprowadzania ścieków. W ostatnich miesiącach notujemy bardzo duże zanieczyszczenie odpadami, które nie powinny się znaleźć w instalacji sanitarnej. Powoduje to zapychanie się kanalizacji i przepompowni, a w konsekwencji uszkadza pompy tłoczące ścieki do oczyszczalni.

Traktowanie systemu kanalizacji sanitarnej jak zsypu do śmieci kosztowało nas wszystkich w tym roku ok. 40.000 zł ponad to, co zwykle wydajemy na jej utrzymanie. W ściekach znajdujemy różnego rodzaju śmieci, takie jak: artykuły higieny osobistej, chusteczki nawilżane dla niemowląt, ręczniki papierowe, ręczniki z materiału, ściereczki kuchenne, gąbki, patyczki do uszu, rajstopy, bieliznę osobistą, szmaty, pióra, butelki, końcówki od mopa, wnętrzności zwierzęce, itp.  

Apelujemy tym samym do użytkowników sieci kanalizacyjnej o odpowiedzialne korzystanie z kanalizacji. Wymienione wyżej odpady należy umieszczać w odpowiednich koszach na śmieci. Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż każde zapchanie się systemu kanalizacyjnego może spowodować i często powoduje zalewanie ściekami piwnic i toalet domów, które są usytuowane na terenach położonych najniżej. Dlatego też przy każdorazowym użytkowaniu kanalizacji prosimy mieć na uwadze to, że nasze działania bezpośrednio oddziałują, na jakość życia naszych sąsiadów i innych mieszkańców naszej gminy.

Prosimy i apelujemy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 03 do 07 lipca 2020 r. codziennie pracownicy obsługi komunalnej usuwali awarię sieci kanalizacji sanitarnej w m. Osława-Dąbrowa i przepompowni ścieków w centrum miejscowości. Ku przestrodze zamieszczam zdjęcia obrazujące, z jakim problemem mamy do czynienia notorycznie w tej miejscowości.

 

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS