Ankieta online w ramach Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności biologicznej

W związku z wdrażaniem strategii na rzecz bioróżnorodności biologicznej powstała ankieta online, która ma pomóc w analizie zadań związanych z ochroną w minionym okresie (do 2020 roku) oraz strategią na odbudowanie zasobów przyrodniczych w przyszłosci. „Zielony ład” – jest to projekt zakładający wyłączenie z produkcji najstarszych drzewostanów na powierzchni ok. 40% zasobów leśnych w Polsce. Dotknie to przede wszystkim leśników, ale i inne gałęzie gospodarcze związane z lasami i drewnem. utrudnienia w gospodarowaniu będą się wiązać także z ograniczeniem łowiectwa, rybołówstwa, zbieractwa płodów runa leśnego itd.

Proszę zatem o przystąpienie do niej, ale o wypełnianie jej w sposób umiejętny (schemat odpowiedzi znajduje się w załączeniu). Samo zalogowanie do ankiety jest opisane w załączniku, jednak może przysparzać problemów – proszę się o cierpliwość i ponowienie prób. Do zalogowania jest niezbędny adres e-mail , a na początku ankiety należy się zidentyfikować jako „jako obywatel UE”.

W załączeniu są podane przykładowe schematyczne odpowiedzi, które pozwolą uzyskać zamierzony cel, jednak w pytaniach opisowych zaleca się używanie „własnych słów”, aby  wspólny wysiłek nie został potraktowany jako „jeden” egzemplarz.

Link do ankiety

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BiodiversitySurvey2020?surveylanguage=pl

termin wypełniena ankiety – do 5 kwietnia 2021 r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS