ANKIETA -GAZ

Polska Spółka Gazownictwa Odzdział Zakład Gazowniczy  w Koszalinie planuje doprowadzenie sieci gazowej do niezgazyfikowanych gmin.Jedną z gmin ,która nie posiada sieci gazowej na swoim terenie,jest gmina Studzienice. Dotychczas stworzono wstępną koncepcję rozbudowy sieci gazowej z miejscowości Bytów,przez Udorpie do Ugoszczy,jednak w dalszej perspektywie czasowej mozliwe jest podłączenie także innych miejscowości.Uprzejmie prosimy mieszkańców Ugoszczy o wypełnienie załączonej ankiety i złożenie jej do Urzędu Gminy w Studzienicach (pokój nr 8) do dnia 17 maja 2019 r.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS