Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019

W dniu 21 maja Wójt Bogdan Ryś podpisał umowę pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Studzienice w sprawie przyznania pomocy finansowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”.Przyznana dotacja dotyczy realizacji zadania pn. „SKOK NA BOISKO” w Sominach.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS