Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że firma EUROSOLUTIONS z siedzibą w Chodzieży realizuje na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego, człuchowskiego, słupskiego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt pn „Na Fali”.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, pozostających bez zatrudnienia oraz biernych zawodowo.

Uczestnik projektu uzyska wsparcie w postaci szkolenia zawodowego (80-160 godzin),kończącego sie egzaminem  oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kompetencje lub kwalifikacje.Ponadto udziął w projekcie umożliwi indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,psychologiem oraz pośrednikiem pracy. Po zakończeniu części doradczo-szkoleniowej Uczestnik/czka zostanie skierowny/a na trzymiesięczny staż zawodowy, celem zdobycia doświadczenia zwodowego. Po odbytym stażu w ramach pośrednictwa pracy udzielamy pomocy w znalezieniu zatrudnienia.
Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym.
Szczegóły w załączniku.
 

 

Pliki do pobrania

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS