AKADEMIA ZATRUDNIENIA 3

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI”s.c. realizuje projekt „Akademia zatrudnienia 3”.Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu lęborskiego,bytowskiego i kościerskiego,które ukończyły 30 rok życia. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń zawodowych kończących się egzaminem,w tym komputerowym ECCC,kursów prawa jazdy kategorii C,E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy,wózek widłowy,koparki i ładowarki oraz wiele innych,które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe,a także 6-miesięcznych staży przyuczajacych do zawodu ze stypendium stażowym w wysokosci 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Do projektu zapraszamy osoby,które mają co najmniej 30 lat i są zarejestrowane jako bezrobotne.

W szczególności zachęcamy do zgłoszenia się osoby o niskich kwalifikacjach,z niepełnosprawnościami,długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia.W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób.Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 45% osób objętych wsparciem.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz/lub stażem zawodowym, a także pracodawców,którzy poprez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „AKADEMIA ZATRUDNIENIA 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Informacje i zgłoszenia

PCE Marmołowski

Bytów,ul.Zaułek Drozdowy2

tel. 530 685 323, 796 005 035

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS