„Zbliża się termin na złożenie JPK”

„Zbliża się termin na złożenie JPK”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie, przypomina o nowym dla mikroprzedsiębiorców obowiązku przekazywania elektronicznej ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT – który obowiązuje od 1 stycznia 2018r. Mikroprzedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. W najbliższą sobotę 24.02.2018r. w Urzędzie Skarbowym w Bytowie odbędzie się dyżur ekspercki, w trakcie którego możliwe będzie uzyskanie pomocy w wypełnieniu nowego obowiązku.

 

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Obowiązek ten polega na comiesięcznym (do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) przekazywaniu w postaci elektronicznej, w określonym układzie i formacie (schemat XML) ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT). Jeżeli podatnik prześle ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i nie otrzyma informacji zwrotnej (SMS lub e-mail) z prośbą o uzupełnienie lub wyjaśnienie, wtedy może uważać, że fiskus nie ma zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów. W przeciwnym wypadku zostanie poinformowany o niejasnościach i zobowiązany do samokontroli i wyjaśnienia wątpliwości.

 

JPK_VAT jak i deklarację VAT-7 lub VAT-7K wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Deklarację VAT wysłać można za pomocą aplikacji e-deklaracje, dostępnej do pobrania ze strony mf.gov.pl.

JPK_VAT można wygenerować i wysłać korzystając z:

 • bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma (nie jest to program finansowo-księgowy, ale intuicyjna aplikacja ułatwiająca najmniejszym przedsiębiorcom bezkosztowe wywiązywanie się z nowego obowiązku),
 • bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT,
 • e-bramki JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT z różnych systemów operacyjnych, w tym również z komputerów firmy Apple,
 • uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line.

 

Wszystkie informacje na temat bezpłatnych i bezpiecznych narzędzi do utworzenia i wysyłki JPK_VAT znaleźć można w plikach i aplikacjach do pobrania na stronie jpk.mf.gov.pl.

Do podpisania JPK_VAT można użyć jednego z dwóch podpisów lub danych autoryzujących:

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który można założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów,
 • danych autoryzujących – jest to bezpłatna metoda dostępna tylko dla podatników będących osobami fizycznymi – w okresie do końca 2018r. (do autoryzacji potrzebne są: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu osiągniętego w 2016r.1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  2) imię (pierwsze);
  3) nazwisko;
  4) datę urodzenia;
  5) kwotę przychodu.1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  2) imię (pierwsze);
  3) nazwisko;
  4) datę urodzenia;
  5) kwotę przychodu.1) identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL;
  2) imię (pierwsze);
  3) nazwisko;
  4) datę urodzenia;
  5) kwotę przychodu.).

 

W celu wsparcia podatników w wypełnianiu nowego obowiązku, w każdym urzędzie skarbowym w Polsce wyznaczeni zostali koordynatorzy do obsługi w zakresie JPK_VAT. Oni również wyznaczeni zostali do pełnienia dyżurów eksperckich w dniach 17 i 24 lutego w godzinach od 9:00 do 13:00. W tych dniach jest także czynna infolinia Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie odpowiedzi merytorycznych dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) pod nr telefonu 801 055 055 lub 22 330 03 30. W sprawach technicznych – w tym w sprawie aplikacji e-mikrofirma – można kontaktować się elektronicznie, pisząc na adres: jpk.helpdesk@mf.gov.pl.  Niezbędnych informacji udzielają także pracownicy Urzędu Skarbowego w Bytowie pod nr tel. 59 822 78 35 lub 59 822 78 23.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS