„ROSENBAUER DEMO TOUR 2018”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchomiu zawiadamia oraz zaprasza w dniu 14 czerwca 2018 r. (czwartek) o godzinie 16.30, na teren parkingu przy Zespole Szkół w Tuchomiu (77-133 Tuchomie, ul. Ks. Hinza 1), gdzie odbędzie się prezentacja asortymentu firmy Rosenbauer w ramach ogólnopolskiej trasy: „Rosenbauer Demo Tour 2018”.
W trakcie przedmiotowego pokazu zaprezentowane zostaną m.in.:
1. Pojazdy:
• Drabina mechaniczna L32A-XS (z łamanym przęsłem i certyfikowanym 5-osobowm koszem ratowniczym)
• Samochód ratowniczo-gaśniczy serii AT
• Samochód ratowniczo-gaśniczy serii ET – premiera tego pojazdu na świecie
• Samochód sprzętowy, na którego pokładzie zamontowany jest sprzęt drobny.
2. Wyposażenie samochodu sprzętowego (cały sprzęt produkcji firmy Rosenbauer)
• Hełmy bojowe HEROS-titan, HEROS-smart oraz hełm HEROS-matrix
• Nahełmowa kamera termowizyjna C1
• Ubrania bojowe FIRE MAX 3 w wersjach granatowy i piaskowy Nomex Tough, piaskowy PBI Matrix i PBI NEO, czerwony Nomex NXT
• Ubrania techniczne THL-D i do działań (gaszenia pożarów) na przestrzeniach otwartych typu THL
• Rękawice bojowe SAFE GRIP 3 w wersjach granatowy i piaskowy Nomex Tough ze ściągaczem i mankietem
• Rękawice techniczne RESCUE II
• Obuwie bojowe TWISTER, TWISTER-cross oraz TORNADO
• Prądownice typu turbo: RB99EN, RB100EN, RB101EN, PROJET I, RB101EN z łamanym przegubem, dedykowana prądownica wysokociśnieniowa NEPIRO ERGO z lancą gaśniczą
• Pompy zanurzeniowe Nautilus 4/1 ECO, Nautilus 4/1 oraz Nautilus 8/1
• Wentylatory oddymiające FANERGY z silnikiem elektrycznym i spalinowym
• Agregaty prądotwórcze RS14, RS9 i RS3
• Motopompa przenośna FOX 4
• Akumulatorowe, przenośne systemy oświetleniowe RLS1000 oraz RLS2000

Z uwagi na ogólnopolski wymiar przedmiotowej trasy firmy Rosenbauer zwracam się z prośbą o rozpropagowanie wydarzenia oraz poinformowanie za pośrednictwem dostępnych Państwu środkom technicznym, tj. strony internetowe, ogłoszenia o możliwości uczestnictwa (darmowego) w pokazie członków Ochotniczych Straży Pożarnych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej,społeczeństwa lokalnego oraz sympatyków pożarnictwa,z uwagi na niepowtarzalną możliwość zapoznania się z nowoczesnym oraz wysoce zaawansowanym technologicznie asortymentem strażackim firmy, która istnieje na rynku pożarniczym od 1866 roku i od ponad 150 lat swojego istnienia dostarcza najwyższej jakości sprzęt i samochody dla straży pożarnych na całym świecie.
W związku z możliwością uczestnictwa w zorganizowanym pokazie przedstawicieli prasy oraz mediów społecznościowych, kierujemy również apel o przekazanie informacji zainteresowanym strażakom, aby ubiór uczestników był stosowny do rodzaju reprezentowanej służby, tj. mundur wyjściowy OSP lub PSP, umundurowanie koszarowe lub specjalne strażaka.
Prosimy również o rozpropagowanie wydarzenia przy użyciu możliwych z Państwa strony środków, np. strony internetowe Jednostek, co pozwoli na podniesienie świadomości wśród społeczeństwa na temat działalności podmiotów ochrony przeciwpożarowej oraz umożliwi uczestnictwo szerokiego grona społeczeństwa lokalnego oraz sympatyków pożarnictwa w przedmiotowym pokazie.
W przypadku pytań odnośnie kwestii organizacyjnych prosimy o kontakt:
• Prezes OSP Tuchomie – dh Bezhubka Wiesław, tel. 605-574-911
• Z-ca Naczelnika OSP Tuchomie – dh Chamier Gliszczyński Damian, tel. 727-431-333

W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchomiu
z-ca Naczelnika OSP Tuchomie

dh Damian Chamier Gliszczyński

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS