„Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

z upoważnienia Pana Michała Rzytkiego Dyrektora Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, przekazuję pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcające Państwa urzędy do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanię informacyjną – „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, mającą na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.  

Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania w prowadzonej akcji znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/)

 

Pismo w załączniku.

 

Z poważaniem,

Iwona Hanasiewicz

Sekretariat

Departament Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 16 32; fax. 22 623 23 00

e-mail: sekretariat.jpr@minrol.gov.pl

Skip to content