„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice”

Informujemy, że spółka gazownicza PGNiG GAZOPROJEKT przystąpiła do wykonania dokumentacji projektowej dla zdania budowlanego pn.:

„Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Bytów – Chojnice”.

Na załącznikach przedstawiono projektowany przebieg trasy sieci gazowej.

Gmina przekazała informację o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wzdłuż trasy gazociągu oraz informacje o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy na działkach, przez które ma przebiegać sieć.

Projektanci planują korektę przebiegu w miejscach kolizyjnych. Spotkanie z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami pozostaje do uzgodnienia w najbliższym czasie. Informacja o terminie zostanie zamieszczona z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS