Bartosz Cała

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Spraw obronnych i OSP

Skip to content