Kąpieliska

Na terenie Gminy Studzienice zgodnie z Uchwałą NR XXXIX/337/2023 Rady Gminy Studzienice z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wykazu kąpieliska na terenie Gminy Studzienice na rok 2023 określono jedno kąpielisko.

Kąpielisko zlokalizowane jest na terenie O.W „Kaszubski Bór” w Sominach na Jeziorze Dywańskim. Długość linii brzegowej wynosi 60 m.

Organizator Kąpieliska: „FAMILY PARADISE” Sp. z o.o.
Sezon kąpielowy obejmuje okres od 1 czerwca do 30 września 2023 r.

Nadzór nad jakością wody sprawuje: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie

ul. Sikorskiego 27
77 – 100 Bytów
tel. +48 (59) 822 36 85

e-mail: psse.bytow@pis.gov.pl

https://pssebytow.bip.gov.pl/4

Więcej informacji o aktualnej sytuacji na kąpieliskach można znaleźć w serwisie udostępnionym przez Główny Inspektorat Sanitarny pod linkiem – SERWIS KĄPIELOWY

Wójt Gminy Studzienice prowadzi i aktualizuje ewidencję kąpielisk pod linkiem

Gallery

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS