Jeziora

Studzieniczno – Kłączno – Ryńskie – największe jezioro (rynnowe ma pow. 215,5 ha i głębokość do 32 m. Jest ono źródliskiem rzeki Kłonecznicy – dopływ Brdy.

Jezioro Somińskie – pow. 433,1 ha ma głębokość max. 14 m (częściowo w granicach gminy). Jest źródliskiem rzeki Zbrzycy – dopływ Brdy.

  • Jezioro Cechyńskie Małe – pow. 48,4 ha, głębokość max. 19,7 m, znajduje się tam Florystyczny Rezerwat Przyrody.
  • Jezioro Cechyńskie Wielkie – pow. 45,6 ha, głębokość max. 13,3 m.
  • Jezioro Glinkowskie – pow. 53 ha, głębokość max. 15,5 m (częściowo w granicach gminy).
  • Jezioro Czarne Dąbrówno – pow. 40,4 ha, głębokość max. 32,1 m.
  • Jezioro Małe – pow. 33,7 ha, głębokość max. 8,0 m (częściowo w granicach gminy).
  • Jeziora Dywańskie – pow. 32,3 ha, głębokość7,5 m.
  • Jezioro Pipionek – pow. 22,8 ha, głębokość 10,7 m.
  • Jezioro Łąkie – pow. 23,4 ha, głębokość 23,0 m.
  • Jezioro Krążno – pow. 15 ha, głębokość 15 m.
  • Jezioro Skorzewskie (częściowo w granicach gminy).

Niektóre jeziora są ważnymi w skali kraju zbiornikami dla ptactwa wodnego. Skupiają wiele gatunków lęgowych. Np. nad jeziorem Somińskim występuje 30 gatunków ptactwa w tym 5, które są ujęte w europejskiej liście gatunków zagrożonych wyginięciem m.in. kormoran.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS