Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice

Sala Wiejskiego Domu Kultury w Studzienicach

Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Studzienice jest samorządową instytucją kultury, która istnieje od 6 września 2000 roku.

W skład instytucji wchodzą następujące placówki:


* Wiejskie Domy Kultury  w Studzienicach, Półcznie i Sominach,
* Świetlice wiejskie w Czarnej Dąbrowie, Kłącznie, Przewozie, Rabacinie, i Skwierawach,
* Obiekty zabytkowe: Chata Owczarza i Owczarnia w Sominach, 
* Biblioteka Publiczna w Ugoszczy z filią w Studzienicach.

Część obiektów Centrum Kultury wynajmuje podmiotom gospodarczym na działalność handlowo-gastronomiczną. Pozostałe służą mieszkańcom gminy i miejscowości, w których się znajdują. Odbywają się w nich imprezy kulturalne i rekreacyjne. Mogą być wynajmowane na imprezy i uroczystości rodzinne, zakładowe, rozrywkowe.

Centrum Kultury organizuje cykliczne zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży ( animacyjne, plastyczne, wokalne, muzyczne, ).

CKiB organizuje festyny, pokazy, wystawy, a także bale sylwestrowe i karnawałowe, zabawy taneczne. Do największych imprez plenerowych, cieszących się wielką popularnością i organizowanych przez CKiB należą: Dni Studzienic, Jarmark Somiński, Noc Świetojańska.

Biblioteka Publiczna udostępnia swoje zbiory za pomocą wypożyczalni czytelni oraz filii. 
Odbywają się tam lekcje biblioteczne, spotkania rocznicowe, konkursy o tematyce związanej z książkami.

Kontakt

Galeria

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS