A A+ A++ A A A A A

Ścieżki rowerowe

Na terenie naszej gminy do aktywnego spędzania czasu przygotowano następujące szlaki rowerowe, wiodące przez malownicze tereny wzdłuż jezior i przez lasy:

 1. Rynszt-Przewóz-Studzienice- ścieżka wiedzie w okolicy jeziora Studzieniczno-Kłączno-Rynszt, częściowo drogą gruntową, następnie wyjeżdżając z miejscowości Przewóz do miejscowości Studzienice jedziemy drogą asfaltową.

 2. Prądzonka-Studzienice- krótka trasa rowerowa wiodąca w całości malowniczymi terenami leśnymi.

 3. Sominy-Prądzonka- trasa prowadzi terenami leśnymi, częściowo wzdłuż jeziora Skoszewskiego i Somińskiego. W miejscowości Sominy można odpocząć przy ośrodkach wczasowych, restauracjach, znajduje się również stadnina koni, chata owczarza, galeria twórców ludowych. Standardowe oznakowanie szlaku. Trasa łatwa

 4. Sominy-Studzienice - trasa wiedzie w całości drogą asfaltową w otoczeniu malowniczych lasów. W miejscowości Sominy można odpocząć przy ośrodkach wczasowych, restauracjach, znajduje się również stadnina koni, chata owczarza, galeria twórców ludowych.

 5. Rynszt-Prądzonka-  krótka trasa leśna, łączy się z trasą wiodącą w kierunku Somin.

 6. Studzienice-Kłączno- wyruszamy z centrum miejscowości Studzienice drogą gruntową. Trasa wiedzie wzdłuż jeziora Studzieniczno-Kłączno-Rynszt, docieramy do miejscowości Kłączno, gdzie warto zatrzymać się by zwiedzić Izbę Tradycji oraz wypocząć nad malowniczym jeziorem.

 7. Kłączno-Rynszt  kontynuacja trasy Studzienice-Kłączno, wiedzie drogą gruntową, miejscami niewielkie wzniesienia. Ścieżka dobrze oznakowana, na trasie możliwość skorzystania z dodatkowej infrastruktury (ławki i wiaty).

 8. Ugoszcz-Kłączno-trasa wiedzie w połowie przez las (od Grandu do Kłączna). W miejscowości Kłączno warto zatrzymać się by zwiedzić Izbę Tradycji oraz wypocząć nad malowniczym jeziorem.

 9. Sominy-Jezioro Wieckie - trasa wiedzie oznaczoną drogą gruntową, miejscami piaszczysto. Trasa oznakowana, koniec w okolicy malowniczego jeziora Wieckie, otoczonego lasami.

 10. Jezioro Wieckie- Studzienice- trasa wiedzie w całości drogą alfaltową w otoczeniu lasów rzucających cień na trasę. Punkt końcowy w gminnej miejscowości Studzienice. Warto zatrzymać się przy Słonecznej Przystani, oferującej nieodpłatne korzystanie ze sprzętu wodnego w okresie letnim.

 11. Ugoszcz-Rabacino- trasa wiedzie w całości drogą asfaltowa.

 12. Rabacino-Czarna Dąbrowa- trasa wiedzie drogą gruntową. W Czarnej Dąbrowie warto skorzystać z tzw. "ściezki zdrowia".

 13. Rabacino-Studzienice - trasa w całości asfaltowa, na trasie skorzystać można z wiat.

 14. Studzienice- Osława-Dąbrowa- Czarna Dąbrowa – trasa wiedzie częściowo drogą asfaltową, następnie drogą gruntową Na trasie przejeżdżamy przez centrum miejscowości Osława-Dąbrowa, pomiędzy jeziorem Krążno i jeziorem Dłużecko, następnie przecinając torowisko kierujemy się do miejscowości Czarna Dabrowa, gdzie znajduje się rehabilitacyjna ścieżka zdrowia oraz ośrodek wypoczynkowy.

 15. Jezioro Wieckie-Róg-Czarna Dąbrowa- trasa najdłuższa, wiedzie w całości drogą gruntową wśród lasów. Przecina się z torowiskiem w okolicy Leśniczówki Róg. Koniec trasy w miejscowości Czarna Dąbrowa, gdzie znajduje się rehabilitacyjna ścieżka zdrowia oraz ośrodek wypoczynkowy. Możliwość kontynuacji trasy ścieżką w kierunku Rabacina.

 

Ponadto naszą gminę obejmuje tzw. Pętla kaszubska - szlak rowerowy w formie pętli wokół Bytowa, łączący gminy powiatu bytowskiego położone na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. Uzupełnieniem szlaku są 4 szlaki łącznikowe prowadzące z Bytowa do: Studzienic, Tuchomka, Krosnowa i Soszycy.  Rowerowa pętla wokół Bytowa ma długość ok. 120 km, przebiega południowym skrajem gminy Bytów oraz przez teren sześciu okolicznych gmin – Tuchomie, Borzytuchom, Dębnica Kaszubska, Czarna Dąbrówka, Parchowo i Studzienice. Na terenie gminy Bytów szlak przebiega przez Rekowo – miejscowość o szczególnych walorach krajobrazowych, w sąsiedztwie której znajdują się tereny cenne przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie. Na szlak można wjechać przy punkcie informacyjnym, który znajduje się w centrum wsi nad jeziorem Wiejskim. Z Rekowa do Piaszna szlak został poprowadzony drogą biegnącą pomiędzy jeziorami Wiejskim i Płoczyca, a następnie południowym skrajem kompleksu leśnego. Na skraju gmin: Bytów i Tuchomie szlak biegnie drogą polną do miejscowości Piaszno, następnie drogą asfaltową przez centrum wsi (obok Jeziora Piaszno) i znów drogami polnymi w stronę miejscowości Chocimierz.Wjazd do Tuchomia zaplanowano od południa, przy wykorzystaniu krótkiego, kilkusetmetrowego odcinka drogi krajowej nr 20. Na terenie Tuchomia szlak przebiega ulicą Buczka, Ogrodową, dobiega do zlikwidowanej linii kolejowej i następnie ulicą Mickiewicza. W centrum Tuchomia szlak poprowadzono ulicami: Młyńską, Kościelną i Szkolną. Trasa pozwala poznać ciekawą architekturę i zabytki Tuchomia.


Z Tuchomia szlak prowadzi w stronę Tuchomka ulicą Lipową, a następnie ulicą Jeziorną - wzdłuż dawnej linii kolejowej i następnie do drogi asfaltowej Tuchomie – Tuchomsko, aby ostatecznie wspiąć się na dawny nasyp kolejowy.Z Tuchomka szlak poprowadzono do Tągowia drogą asfaltową o stosunkowo niedużym natężeniu ruchu, a następnie drogami polnymi do Chotkowa. Na rozwidleniu w Tągowiu należy wybrać drogę biegnącą przez wschodnią część miejscowości z uwagi na  mniejsze natężenie ruchu samochodów oraz ciekawą architekturę.

Między Chotkowem a dawną stacją kolejową Borzytuchom szlak wykorzystuje istniejące drogi polne i leśne. Dalej szlak przebiega wzdłuż torów kolejowych w kierunku Jutrzenki. A przed samą miejscowością na odcinku kilkuset metrów trasa prowadzi drogą wojewódzką nr 209

Przez Jutrzenkę szlak przebiega drogami polnymi i leśnymi do kąpieliska nad Jeziorem Moczydło (Okoniewskim). Po minięciu kąpieliska szlak dochodzi do drogi powiatowej Borzytuchom – Krosnowo i następnie prowadzi na północ – w stronę Krosnowa i Niepoględzia

Przez Krosnowo i Niepoględzie szlak biegnie istniejącymi, mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi. Na kilkukilometrowym odcinku jego trasa pokrywa się z trasą planowanego szlaku rowerowego Ustka – Słupsk – Bytów. Z Niepoględzia szlak przebiega asfaltowymi drogami o niewielkim natężeniu ruchu przez Budowo i Jawory.


Z Jaworów szlak biegnie drogą polną, a następnie drogami leśnymi w stronę Nożyna. Szlak zahacza o oznakowaną ścieżkę edukacyjną „Słonecznikowym traktem” oraz przebiega wzdłuż Jeziora Trzebież (Nożyńskiego).

Z nad Jeziora Nożyńskiego trasa szlaku została skierowana na wschód – przez Osowskie i Jerzkowice do Zawiatów. W Jerzkowicach szlak biegnie drogą asfaltową przez centrum wsi, a następnie drogą polną w kierunku Zawiatów.

Z Zawiatów projektowany szlak biegnie wzdłuż Jeziora Jasień drogą leśną, a następnie drogami asfaltowymi przez Ceromin i Łupawsko. Ze względu na lokalizację kąpieliska i licznych ośrodków wypoczynkowych odcinek ten jest szczególnie atrakcyjny turystycznie. Na południe od Łupawska szlak przecina ścieżkę przyrodniczą „Szlakiem pięciu jezior”, po czym dobiega do Soszycy, gdzie uwagę zwraca zabudowa dawnej stacji kolejowej.

Z Soszycy szlak prowadzi do pobliskiej elektrowni wodnej Struga. Stamtąd drogami leśnymi do wsi Bylina, w której znajduje się most na Słupi. Po przeprawie w Bylinie na lewy brzeg Słupi szlak prowadzi przez Żukówko do Jamna. Między Jamnem a Jamnowskim Młynem szlak biegnie następnie na ponad kilometrowym odcinku drogą wojewódzką nr 228.

Na południowy wschód od Jeziora Żukowskiego szlak skręca na drogę polną wiodącą do Jamnowskiego Młyna, po czym – po minięciu tej miejscowości – powraca na drogę wojewódzką, którą dociera do Parchowa.

Z Parchowa szlak biegnie polnymi i leśnymi drogami przez Wiślany, a następnie obok jezior Mały Mausz, Księże i Stropno do Gołczewa.

Z Gołczewa planowany szlak przebiega polnymi i leśnymi drogami przy granicy gmin Parchowo i Studzienice do Półczenka.

Pomiędzy Półczenkiem a Czarną Dąbrową jedynie na bardzo krótkim odcinku (90 m) szlak wykorzystuje drogę krajową nr 20, po czym biegnie asfaltową drogą o niewielkim natężeniu ruchu. Z kolei między Czarną Dąbrową a Studzienicami biegnie drogą gruntową, a następnie szutrową przez tereny leśne.

Na zachód od Studzienic szlak przebiega przez Kłączno i Dzierżążnik do Rekowa. Kłączno – miejscowość letniskowa z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi i kąpieliskiem należy do najważniejszych miejscowości, przez które przebiega południowy odcinek pętli. Z Dzierżążnika do Rekowa szlak został poprowadzony drogą pożarową nr 21, a następnie drogą pożarową nr 23.

W Rekowie planowany szlak jedynie na bardzo krótkim odcinku biegnie drogą wojewódzką nr 212, po czym skręca w drogę do Płotowa, a następnie w drogę biegnącą w stronę Piaszna, od której rozpoczął się opis szlaku.     

Szlak łącznikowy Bytów - Studzienice

Szlak łącznikowy w kierunku południowo-wschodnim (do Studzienic) prowadzi drogami bitumicznymi przez miejscowości Mądrzechowo – Ząbinowice – Rabacino.

 

Szlak łącznikowy Bytów - Tuchomko

Szlak łącznikowy w kierunku południowo-zachodnim (do Tuchomka) został poprowadzony w dwóch wariantach. Najkrótszym wariantem jest trasa krótka biegnąca drogami bitumicznymi do Tągowia (gdzie łączy się ze szlakiem głównym – pętlą), z pominięciem dawnego nasypu kolejowego i przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów z dużym bagażem, o słabej kondycji bądź takich, którzy czas dojazdu chcą ograniczyć do niezbędnego minimum.

Trasa docelowa to przebieg szlaku po dawnym nasypie kolejowym na odcinku na zachód od Chomic. Trasa ta łączy się ze szlakiem głównym w Tuchomku i przebiegają w sąsiedztwie dobrze zagospodarowanego turystycznie jeziora Długiego.

Szlak łącznikowy Bytów - Krosnowo

Szlak łącznikowy w kierunku północno-zachodnim (do Krosnowa) jest realizowany jednocześnie jako element dłuższego szlaku rowerowego: Ustka – Słupsk – Bytów (USB).

Szlak łącznikowy Bytów – Soszyca

Szlak zwiniętych torów jest niewątpliwie najwygodniejszym sposobem dojazdu do północno-wschodniego odcinka pętli z pominięciem dróg o dużym natężeniu ruchu. Na atrakcyjność szlaku łącznikowego dodatnio wpływa również zróżnicowany krajobraz, budowle inżynieryjne i zagospodarowanie turystyczne okolic.

Trasa USB (Ustka – Słupsk – Bytów)

Szlak rowerowy Ustka – Słupsk – Bytów stanowi główną oś systemu tras rowerowych na obszarze Partnerstwa Dorzecze Słupi. Szlak bardzo zróżnicowany posiada szereg walorów widokowych i krajobrazowych na trasie przejazdu. Jego długość to 86 km. Przebiega on przez środek Zielonego Serca Pomorza.

Odcinek:
Ustka – Charnowo – Strzelino – Bierkowo – Słupsk – Kobylnica (30 km)  

   

Jadąc z Ustki (znanego kurortu nadmorskiego) na południe w miejscowości Wodnica możemy zwiedzić Rezerwat Buczyna nad Słupią. Dalej szlak biegnie przez miejscowości wpisane do Krainy w Kratę (Charnowo, Strzelino, Bruskowo Wielkie). W Bruskowie Wielkim szlak przecina dwa zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: „Bruskowskie Bagno” oraz „Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki”. Z tej miejscowości udając się szlakiem niebieskim dojedziemy do Stolicy Krainy w Kratę - Swołowa – w której warte obejrzenia są liczne zabytkowe zabudowania szachulcowe, w tym odtworzona Zabytkowa Zagroda Albrechta, stanowiąca skansen Muzeum Pomorza Środkowego.

Odcinek:
Kobylnica – Dębnica Kaszubska – Krzynia – Gałęźnia Mała – Osieki – Bytów (56 km)

Mijając Kobylnicę wjeżdżamy w zielony, w większości zalesiony, obszar Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” (37 tys ha). Szlak prowadzi nasypami dawnych torów kolejowych w kierunku Dębnicy Kaszubskiej, a dalej duktami leśnymi na południe do Krosnowa. Szlak USB wpisuje się w niepowtarzalny szlak elektrowni wodnych na rzece Słupia. Atrakcjami tego odcinka są: zespół jezior na południe od Krzyni, zabytkowe, ale nadal działające elektrownie wodne na rzece Słupia,  rezerwaty przyrody, ścieżki przyrodnicze oraz Obszary Natura 2000. Szlak USB kończy się przy Krzyżackim Zamku w Bytowie, w tym miejscu łączy się z innymi międzyregonalnymi szlakami  międzyregionalnymi szlaków krajowych Trasa Tysiąca Jezior, Greenway, Trasa Zamków Polski Północnej, Szlak Kopernikowski.

Odcinek:
Bytów – Studzienice – Sominy  (22 km)

      

Szlak USB pokrywa się ze szlakiem krajowym (międzyregionalny M-14) Ustka-Słupsk-Bytów-Brusy-Czersk-Grudziądz.  Na terenie Partnerstwa Dorzecze Słupi kończy się w miejscowości Sominy. Jezioro Somineckie znajduje się na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego (34 tys ha), którego częścią jest Park Narodowy Bory Tucholskie.

 

 MAPA Z AKTUALNYMI, WYTYCZONYMI I OZNAKOWANYMI  ŚCIEŻKAMI ROWEROWYMI NA TERENIE GMINY STUDZIENICE:

 

 

Do zobaczenia na szlaku!

 

Kalendarium

Listopad 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

       

 

 

 

epuap

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS