Artykuły

O nas

Żłobek Gminny jest placówką opieki nad małymi dziećmi w wieku do 3 lat. Wybudowany został dzięki wsparciu rządowego programu Maluch + przystosowany na 20 miejsc dla dzieci. Pierwsze dzieci zostały przyjęte do żłobka w czerwcu 2021r.

Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30

Rekrutacja do żłobka odbywa się co roku w marcu na wolne miejsca od września. Przyjmujemy również dzieci w trakcie trwania roku żłobkowego pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Cyklicznie co roku w lutym w żłobku odbywa się dzień otwarty dla rodziców zainteresowanych uczęszczaniem ich dziecka do naszego żłobka.

Opłaty to: stała opłata z pobyt dziecka w żłobku w kwocie 650 zł oraz opłata za całodzienne wyżywienie dziecka w kwocie 13,50 zł za dzień. Wyżywienie składa się z 4 posiłków: śniadanie, owoc, zupa, obiad drugie danie, podwieczorek. Posiłki dostarczane są przez firmę Qltura Club.

Żłobek prowadzony jest przez wykwalifikowany personel, który dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci. W placówce organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne, zabawy i aktywności dostosowane do wieku i potrzeb maluszków. Dzieci dzielą się na 2 grupy Żabki i Motylki. W każdej grupie są 2 opiekunki.

Placówka funkcjonuje w oparciu o plan dnia. Każdego dnia organizowane są zajęcia edukacyjne zgodnie z miesięcznym planem zajęć opracowywanym przez opiekunki przy aktywnej współpracy z rodzicami. Rodzice mogą skorzystać ze „skrzynki pomysłów”, aby podzielić się z nami pomysłami na aktywności dla maluchów.

Dostępna jest również biblioteka żłobkowa. Coraz więcej rodziców zdaje sobie sprawę z istotności wsparcia edukacyjnego dla swoich dzieci. Biblioteka i lektury dla rodziców są cennym narzędziem w tym procesie, pomagając rodzicom w zrozumieniu i wsparciu rozwoju swoich dzieci.

Głównym celem organizowanych zajęć opiekuńczo-wychowawczo edukacyjnych w żłobku jest umożliwienie maluchom zdobywania nowych umiejętności, poznawania świata, rozwijania zdolności interpersonalnych oraz rozwijania samodzielności. Podczas zajęć w żłobku, dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych aktywnościach, takich jak zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, czy zajęcia sensoryczne. Wszystkie te działania mają na celu stymulowanie rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz wspieranie jego kreatywności i wyobraźni. Ponadto podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych w żłobku zwraca się uwagę na budowanie relacji międzyludzkich oraz rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci. Dzieci uczą się współpracy, komunikacji i szacunku dla innych, co przyczynia się do ich prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Są więc ważnym elementem codziennej pracy z dziećmi, które mają na celu zapewnienie im odpowiedniej opieki, wsparcia oraz możliwości rozwoju i nauki. Dzięki nim dzieci mają szansę rozwijać się w pełni swoich możliwości i przygotować się do dalszej edukacji.

Kadra żłobka:

Dyrektor: Edyta Pobłocka,
Opiekunki: Wioletta Chirk, Kamila Szreder, Lucyna Mysik, Edyta Pobłocka
Sprzątaczka: Paulina Czaja

Kontakt do żłobka: tel. 607 673 930, mail zlobek@studzienice.pl

Wójt Gminy Studzienice zachęca Państwa do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

W dniu 07 maja 2021 roku Wójt Gminy Studzienice podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku, w sprawie współpracy przy realizacji Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dofinansowanie w ramach programu obejmuje wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, ale także prace termomodernizacyjne i montaż odnawialnych źródeł energii OZE.  Dzięki współpracy Gminy Studzienice z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz ich końcowym rozliczaniu. 

W Urzędzie Gminy Studzienice dla mieszkańców Gminy działa Punkt Konsultacyjny „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać niezbędne informacje dotyczące  programu i możliwości dofinansowania.

Terminy działania punktu udostępniane są na początku każdego miesiąca na stronie internetowej Gminy oraz na Facebooku.

W Punkcie Konsultacyjnym mieszkańcy gminy Studzienice mogą uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne związane z  wymianą urządzenia grzewczego, termomodernizacją budynku, jak również uzyskać informacje w zakresie warunków korzystania z projektu, pomoc w  przygotowaniu i złożeniu wniosku o  dofinansowanie, a po realizacji zadania, także pomoc w złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o płatność. 

(więcej…)

Harmonogram działania punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste powietrze” w kwietniu 2024 r.

W Urzędzie Gminy Studzienice (pokój nr 10) prowadzi działalność punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Poniżej obowiązujący aktualny harmonogram obsługi zainteresowanych.

Działalność punktu będzie odbywać się w systemie hybrydowym (stacjonarnie oraz telefonicznie)
w dniach ustalonych w harmonogramie prowadzonej działalności.

KWIECIEŃ 2024 r.
TerminGodziny funkcjonowaniaForma udzielania informacji
08.04.2024 r. (poniedziałek)  9:00 – 14:00stacjonarnie
09.04.2024 r. (wtorek)  9:00 – 15:00telefonicznie
10.04.2024 r. (środa)  9:00 – 14:00telefonicznie
15.04.2024 r. (poniedziałek)  9:00 – 14:00telefonicznie
16.04.2024 r. (wtorek)  9:00 – 15:00telefonicznie
17.04.2024 r. (środa)  9:00 – 14:00telefonicznie
22.04.2024 r. (poniedziałek)  9:00 – 14:00stacjonarnie
23.04.2024 r. (wtorek)10:00 – 15:00telefonicznie

Zadzwoń i umów się na spotkanie:

O PROGRAMIE WIĘCEJ DOWIESZ SIĘ TU : https://czystepowietrze.gov.pl/

ZWIERZowa Akcja Kastracja!

W związku z przystąpieniem Gminy Studzienice do kolejnej edycji Akcji Kastracji polegającej na wykonaniu bezpłatnych zabiegów kastracji oraz znakowaniu kotów wolno żyjących, zachęcamy mieszkańców do składania wniosków o pokrycie kosztów zabiegu.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Studzienicach – pokój  nr 12 lub elektronicznie na adres e-mail: odpady@studzienice.pl.

Wzór wniosku do pobrania poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. : (59) 821 66 06

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem  w Żłobku Gminnym w Studzienicach

Mając na uwadze, że dziecko, ze względu na swoją zależność od osób dorosłych oraz ograniczone możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb wymaga szczególnej troski i ochrony ze strony dorosłych, dla Żłobka Gminnego w Studzienicach jako instytucji wspierającej rodziny z małymi dziećmi w opiece i wychowaniu, nadrzędnym celem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i dbałość o dobro dziecka oraz podejmowanie działań w jego najlepszym interesie. Pracownicy Żłobka Gminnego w Studzienicach traktują dziecko z szacunkiem oraz uwzględniają jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownicy realizując te cele działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji.

Czytaj dalej

Uwaga na próby podszywania się pod ankieterów służb statystyki publicznej

Szanowni Państwo,

informujemy o trwającej kampanii phishingowej podszywającej się pod ankieterów Głównego Urzędu Statystycznego. Celem oszustów podszywających się pod prowadzone badania jest wyłudzenie informacji od obywateli pod pretekstem weryfikacji danych spisowych. Ankieterzy nie pytają o dane dowodu osobistego, dane bankowe, nie zbierają pieniędzy i nie proszą o dokonanie jakiejkolwiek wpłaty na rachunek bankowy.

Szczegóły znajdują się w dołączonej informacji prasowej oraz pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/uwaga-na-proby-podszywania-sie-pod-ankieterow-sluzb-statystyki-publicznej,536,1.html

Wyborcy – ważna informacja !

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia 2024 r. Urząd Gminy Studzienice zachęca mieszkańców (obywateli polskich), którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania, a nie zgłosiły tego faktu w Urzędzie, do sprawdzania swoich danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW). Sprawdzenia można dokonać w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. 

Czytaj dalej

Rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach

Szanowni Rodzice,

Od 4 marca 2024r. rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Gminnego w Studzienicach na nowy rok szkolny 2024/2025 na wolne miejsca w żłobku. 

Regulamin rekrutacji i harmonogram oraz formularz wniosku o przyjęcie dziecka wraz z oświadczeniami dostępne są do pobrania w  załącznikach lub osobiście w Żłobku.

Wypełniony wniosek należy złożyć w Żłobku Gminnym do dnia 15 marca 2024 r. do godz. 15.00

Załączniki do pobrania:

Ostrzeżenie meteorologiczne!!!

Od godz. 00:00 do godz. 07:00 dnia 29.02.2024 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS