A A+ A++ A A A A A

Aktualno軼i

28 lipca 2020

„Pierwsze kroki m這dego biznesu 5”

„Pierwsze kroki m這dego biznesu 5”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat Bytowski realizuje projekt „Pierwsze kroki m這dego biznesu 5”, który finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Spo貫cznego.

Warto嗆 projektu to  2 078 313,60 z, w tym dofinansowanie to 1 962 682,24 z.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwa這軼i nowoutworzonych mikroprzedsi瑿iorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia zwi您anego z rozpocz璚iem dzia豉lno軼i gospodarczej, w szczególno軼i poprzez:

 1. Wsparcie w postaci us逝g szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzaj帷ym rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, jako wsparcie uzupe軟iaj帷e do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowi您kowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynaj dzia豉lno嗆 gospodarcz i b璠zie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 
 2. Wsparcie finansowe na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podj璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej w kwocie 23 050,00 z;
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowi您kowych sk豉dek ZUS i innych wydatków bie膨cych w kwocie 鈔ednio 1500 z miesi璚znie przez okres od 6 do 12 miesi璚y od dnia rozpocz璚ia dzia豉lno軼i gospodarczej.

Cele projektu

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa pozostaj帷ych bez pracy mieszka鎍ów 9 gmin powiatu bytowskiego o niskim poziomie aktywno軼i gospodarczej poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowego przygotowuj帷ego do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej oraz finansowego umo磧iwiaj帷ego otwarcie i prowadzenie w豉snej firmy.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu mo瞠 by osoba fizyczna, która z w豉snej inicjatywy zamierza rozpocz望 prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej ze sta造m miejscem wykonywania/siedzib na terenie województwa pomorskiego lub w przypadku nie wskazania miejsca prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej w rejestrze, umo磧iwi przeprowadzenie kontroli prowadzonej dzia豉lno軼i na terenie województwa pomorskiego i spe軟ia 陰cznie nast瘼uj帷e warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze jednej z nast瘼uj帷ych gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna D帳rówka, Ko販zyg這wy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino;
 2. nie by豉 karana za przest瘼stwa skarbowe oraz korzysta z pe軟i praw publicznych i posiada pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;
 3. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;
 4. jest osob pozostaj帷 bez pracy b康 osob bezrobotn (zarejestrowan w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez urz康 pracy b康 niezarejestrowan w urz璠zie pracy)
 5. ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin);
 6. nie posiada豉 wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej (CEIDG), nie by豉 zarejestrowane jako przedsi瑿iorcy w Krajowym Rejestrze S康owym (KRS), nie prowadzi豉 dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie odr瑿nych przepisów w okresie 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie zg這szenia i przyst徙ienia do projektu;
 7. nie zawiesi豉 lub nie mia豉 zawieszonej dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesi璚y poprzedzaj帷ych dzie zg這szenia i przyst徙ienia do projektu;
 8. nie korzysta równolegle z innych 鈔odków publicznych, w tym zw豉szcza ze 鈔odków Funduszu Pracy, PFRON oraz 鈔odków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków zwi您anych z podj璚iem oraz prowadzeniem dzia豉lno軼i gospodarczej;
 9. nie zamierza za這篡 rolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej i równocze郾ie podlega ubezpieczeniu spo貫cznemu rolników zgodnie z ustaw z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo貫cznym rolników;
 10. nie zamierza za這篡 dzia豉lno軼i komorniczej zgodnie z ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach s康owych;
 11. nie pozostaje w stosunku do Starostwa Powiatowego w Bytowie w zwi您ku mog帷ym naruszy zasady bezstronno軼i w procesie rekrutacji i oceny wniosków, w szczególno軼i osoby, które nie s lub nie by造 zatrudnione u Beneficjenta (tj. Starostwo Powiatowe w Bytowie) w ci庵u ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie 陰czy lub nie 陰czy ze Starostwem Powiatowym w Bytowie, podmiotem realizuj帷ym, wykonawcami lub pracownikiem Beneficjenta uczestnicz帷ym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o udzielnie wsparcia finansowego na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej zwi您ek ma鹵e雟ki, stosunek pokrewie雟twa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub zwi您ek z tytu逝 przysposobienia, opieki lub kurateli
 12.  nie s karane kar zakazu dost瘼u do 鈔odków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, ze zm.);
 13. nie posiadaj zaj璚ia komorniczego z tytu逝 obowi您ku alimentacyjnego;
 14. nie jest Uczestnikiem innego projektu, którego celem jest uzyskanie 鈔odków publicznych i/lub unijnych na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej;
 15. nie otrzyma豉 bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie dzia豉lno軼i gospodarczej ze 鈔odków unijnych z perspektywy unijnej 2014-2020;
 16. z這篡 o鈍iadczenie o zapoznaniu si z Regulamin rekrutacji uczestników projektu w zwi您ku z przyznawaniem 鈔odków finansowych na rozwój przedsi瑿iorczo軼i w ramach projektu pn. „Pierwsze kroki m這dego biznesu 5” oraz Regulaminem przyznawania 鈔odków finansowych na rozwój przedsi瑿iorczo軼i w ramach projektu „Pierwsze kroki m這dego biznesu 5” i akceptacji warunków w nich zawartych;
 17. z這篡 o鈍iadczenie o prawdziwo軼i danych zawartych w formularzu zg這szeniowym do projektu;
 18. nie jest i nie by豉 wcze郾iej uczestnikiem projektu „Pierwsze kroki m這dego biznesu 5”

 

 

 
 

Kalendarium

Maj 2021
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbli窺ze wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urz康 Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

       

 

 

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS