𝗞𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀 𝗚𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼𝘄𝘆 „𝗗𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗷 𝗟𝗼𝗸𝗮𝗹𝗻𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰”

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Trzebielino, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego.

Fundacja Rozwoju Lokalnego PARASOL ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie 2024“ Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany Przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i samorządy gmin: Trzebielino, Czarna Dąbrówka oraz Zarząd Powiatu bytowskiego.

𝗧𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻 𝗻𝗮𝗯𝗼𝗿𝘂 𝘄𝗻𝗶𝗼𝘀𝗸𝗼́𝘄: 𝗼𝗱 𝟭𝟰 𝗺𝗮𝗷𝗮 𝗱𝗼 𝟭𝟲 𝗰𝘇𝗲𝗿𝘄𝗰𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟰 𝗿., 𝗱𝗼 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝘆 𝟮𝟰.𝟬𝟬.

Wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ Generatora wniosków, który dostępny jest pod adresem https://generatorspoleczny.pl/

Projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy, a realizowane pomiędzy 01 lipca 2024 r., a 31 grudnia 2024 r.

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6.000 zł.

𝘗𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮 𝘢𝘥𝘳𝘦𝘴𝘰𝘸𝘢𝘯𝘺 𝘫𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘰:

  • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
  • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostka samorządu terytorialnego.
  • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Więcej na stronie: https://powiatbytowski.pl/…/konkurs-grantowy-dzialaj…

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS