Artykuły

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szkody-powstale-w-wyniku-suszy–nabor-wnioskow-i-stawki-pomocy

Mieszkańcy Półczna i Ząbinowic !

Informujemy, że Powiat Bytowski podjął uchwałę w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Podane kwoty obowiązują jedynie dla mieszkańców Półczna i Ząbinowic ubiegających się o wydanie nowego dokumentu, w związku z nadaniem nazw ulic w miejscowości oraz zmianą numeracji nieruchomości.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Studzienice ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rabacinie i Ugoszczy

Wójt Gminy Studzienice, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Studzienice przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Załącznik – wykaz nieruchomości

UWAGA !!! Oszuści podszywają się pod ZUS

Ostrzegamy przed fałszywym profilem ZUS-u na Facebooku, który zachęca do inwestycji mającej zagwarantować emeryturę w wieku 50 lat. W ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków.

„Otrzymaliśmy sygnały od naszych klientów, że na Facebooku pojawiło się fałszywe konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Fałszywy profil informuje o inwestycji mającej zagwarantować emeryturę już w wieku 50 lat. Wystarczy zainwestować 1 tys. zł. Prawdopodobnie w ten sposób oszuści próbują wyłudzić dane osobowe oraz pieniądze Polaków. ZUS rozważna podjęcie kroków prawnych w tej sprawie” – podkreśla rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Czytaj dalej

„Renowacja ławek w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach”.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE OGŁOSZENIE

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ugoszczy Kościół Filialny pw. Królowej Polski w Sominach, adres: ul. Bytowska 3, 77-143 Ugoszcz

Link do postępowania: https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1961

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

„Renowacja ścian wewnętrznych oraz żyrandoli w kościele p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w Sominach”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE OGŁOSZENIE

Zamawiający: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ugoszczy Kościół Filialny pw. Królowej Polski w Sominach, adres: ul. Bytowska 3, 77-143 Ugoszcz

Link do postępowania: https://bip.studzienice.pl/dokumenty/1959

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach udzielonej dotacji przez Gminę Studzienice (tj. wnioskodawcy, któremu udzielono dofinansowania z RPOZ z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Zamawiającemu).

Informacja !!!

W związku montażem dwóch spowalniaczy na drodze gminnej, ul. Jeziorna w m. Sominy,  dz. nr ewid. gruntu 203 obręb Sominy,  prowadzącej do miejscowości Skoszewo wskazany odcinek drogi od dnia 15.02.2024 r. godz. 8.00 do dnia 16.02.2024 r. godz. 17.00 zostanie wyłączony z ruchu kołowego na czas prowadzonych robót budowlanych. Zalecamy objazd zgodnie z poniższą mapą.

Czytaj dalej

Zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych

W Gminie Studzienice rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Dnia 9 lutego odbyły się zebrania w jednostkach OSP Skwierawy oraz OSP Półczno, na których Zarządy uzyskały absolutorium za rok 2023 oraz przedstawiły plan działalności na rok bieżący. W zebraniach uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Bytowie mł. bryg. Fryderyk Mach, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP druh Wojciech Megier, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Bogdan Ryś, Komendant Gminny druh Rafał Lepak oraz zarządy, członkowie i zaproszeni goście jednostek OSP. Kolejne zebrania przeprowadzone zostaną w dniach 16.02.2024 r. ( OSP Kłączno oraz OSP Ugoszcz) i 01.03.2024 r. (OSP Studzienice oraz OSP Sominy).

Ostrzeżenia meteorologiczne:

Oblodzenie

Od godz. 22:00 dnia 07.02.2024 r. do godz. 9:00 dnia 08.02.2024 r. prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C temperatura minimalna przy gruncie około -4°C.

Skip to content
Ukryj Newsletter SMS
Newsletter SMS