A A+ A++ A A A A A

Projekty i inwestycje planowane

Inwestycje planowane w roku 2016 przez Gminę Studzienice

Gmina Studzienice w roku 2016 planuje pozyskać dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej, między innymi z programów: LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny "RYBY", Regionalny Program Operacyjny. Planowane inwestycje to:

Gmina Studzienice w roku 2016 stawia przede wszystkim na rozwój i moderniację systemów kanalizacji i  termomodernizację budynków Zespołów Szkół w celu poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych i zmniejszenia kosztów utrzymania i docieplania budynków, a także na integrację mieszkańców i rozwój turystyki m.in. poprzez budowę świetlicy wiejskiej oraz pomostu rekreacyjnego w Przewozie. Nie mniej istotne dla gminy jest dbanie o zdrowie mieszkańców oraz zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, czemu służyć będą zewnętrzne siłownie planowane w trzech miejscach na terenie gminy. Z pewnością nie zabraknie również inwestycji z zakresu sportu i kultury, w 2016 roku po raz kolejny przekazane zostały dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Dotacje przekazane zostały na zadania z  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony zdrowia. Z zakresu ochrony zdrowia planowana jest kontynuacja Programu Przeciwadziałania Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), który zakłada podanie szczepionek ochronnych dziewczynkom w wieku 12 lat z terenu gminy. Planowane jest również wsparcie w organizacji cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Dni Studzienic, Janówka, Koncer Na Dachu, Jarmark Somiński oraz turnieje piłki nożnej np. Huragan Orlik Cup w Ugoszczy. Rok 2016 będzie z pewnością obfitował w wiele inwestycji i działań, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju gminy i  poprawy jakości życia mieszkańców.

 

Gmina Studzienice  otrzymała dofinansowanie z RPO na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

 

 

  

                

 

02 czerwca 2016 roku rozstrzygnięto konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla działania 10.2.1 „Efektywność energetyczna”. W ramach konkursu do dofinansowania został wybrany m.in. partnerski wniosek z liderem- Gminą Tuchomie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo”, który Gmina Studzienice realizować będzie z gminą Tuchomie, Czarna Dąbrówka i Parchowo.

Gmina Studzienice na mocy Porozumienia i Uchwały Rady Gminy z dnia 20 stycznia 2016 r. nawiązała współpracę w zakresie ubiegania się o dofinansowanie Projektu, wspólnego przygotowania Projektu, realizacji oraz utrzymania i monitorowania efektów Projektu.

Projekt będzie polegał na modernizacji energetycznej obiektów i budynków użyteczności publicznej. W ramach projektu na terenie Gminy Studzienice planowanych jest kilka etapów:

-budynek Zespołu Szkół w Ugoszczy, dz. nr 507/2 i 509/1, w którym planuje się modernizację instalacji c.o. w budynkach ZS w Ugoszczy, demontaż instalacji kotła i prace rozbiórkowe, instalacja kotła stalowego na pelet 125kW wraz z osprzętem, docieplenie ścian płytami styropianowymi, wymiana okien drewnianych na okna aluminiowe w Sali gimnastycznej ze szkłem bezpiecznym, docieplenie stropodachu nad budynkiem starej szkoły, docieplenie dachu sali gimnastycznej i łącznika,

-budynek Przedszkola w Ugoszczy dz. nr 419, w którym planuje się: ocieplenie ścian budynków z cegły płytami z wełny mineralnej, docieplenie stropodachu, ocieplenie dachu,

-budynek WDK w Ugoszczy dz. nr 668, gdzie zakres prac obejmować będzie: docieplenie ścian płytami styropianowymi, zaizolowanie posadek w piwnicy, instalacja wentylacyjna w nowych oknach z PCV, docieplenie stropodachu nad salą widowiskową, modernizacja instalacji c.o., demontaż instalacji kotła i prace rozbiórkowe, instalacja kotła stalowego wraz z osprzętem i rekuperatorem.

-termomodernizację budynku starej szkoły poprzez docieplenie ścian płytami styropianowymi, instalacja nawiewników okiennych higrosterowanych z możliwością zamknięcia ręcznego, wymiana oświetlenia na LED, wymiana okien

-termomodernizację budynku Sali gimnastycznej, łącznika i budynku małej szkoły poprzez wymianę okien drewnianych na okna aluminiowe, docieplenie ścian płytami styropianowymi, instalację nawiewników okiennych higrosterowanych z możliwością zamknięcia ręcznego, wymiana oświetlenia na LED, docieplenie dachu Sali gimnastycznej, docieplenie dachu łącznika i budynku małej szkoły papą termozgrzewalną dwuwarstwowo, modernizację instalacji c.o. w budynkach Zespołu Szkół w Studzienicach.

 

Całkowity koszt partnerskiego przedsięwzięcia, obejmującego cztery gminy, oszacowano na 10. 782 044,00 zł, a przyznane dofinansowanie na realizację całego projektu to łącznie 8.853226,94 zł. Suma środków kwalifikowalnych dla Gminy Studzienice wynosi 3.627 750,48 zł.

Dofinansowanie różnych form OZE dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Studzienice informuje o zamierzeniu przystąpienia do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Studzienice.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

-deklaracji udziału w Projekcie,

-oświadczenia – kryteria rekrutacji (druk dostępny od 19 grudnia 2016 r. od godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice lub na stronie www.studzienice.pl),

-ankiety

-umowy użyczenia,

- dowód wpłaty 300 zł,

mającego na celu określenie doboru instalacji OZE i spełnienie kwestii formalnych. Wypełnioną dokumentację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: ug@studzienice.pl lub faksem: 59 821 66 10 (decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Co należy złożyć żeby było dobrze?  Instrukcja krok po kroku.

W terminie do 22 grudnia 2016 r. do godziny 1500 do Sekretariatu Urzędu Gminy Studzienice należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisany i czytelny skan):

  1. Ankieta – 1 egzemplarz,
  2. Deklaracja udziału w projekcie – 1 egzemplarz.,
  3. Oświadczenie – kryteria rekrutacji – 1 egzemplarz. (druk dostępny od 19 grudnia 2016 r. od godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice lub na stronie www.studzienice.pl),
  4. Umowa użyczenia – 2 egzemplarze (podpisane jednostronnie przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której ma zostać wykonana instalacja),
  5. Dowód wpłaty 300 zł na konto Gminy (nr konta został ujęty w oświadczeniu – kryteria rekrutacji).

Na stronie www.studzienice.pl została umieszczona również prezentacja ze spotkania, które odbyło się 15.12.2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Ugoszczy. Prezentacja charakteryzuje kompleksowo tematykę Odnawialnych źródeł energii oraz harmonogram konkursowy.

Ankiety, deklaracje, oświadczenia i umowy użyczenia są dostępne również w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice. W razie pytań i wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów prosimy o kontakt z naszym ekspertem:  Pan Mariusz Szklarek, tel.: 608-304-794, e-mail: m.szklarek@ceint.pl

Kalendarium

Czerwiec 2019
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS