A A+ A++ A A A A A

Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego według planu na 2019 r.

Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Inwestycje zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego według planu na 2019 r. do chwili obecnej:

1. Przebudowa chodnika w miejscowości Przewóz - Chodnik wykonano z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na długości 117 mb, o szerokości 1,5m. Wykonawcą była firma Gan Bud Paweł Gangalowski z siedzibą w Siemirowicach, ul. Zielony Dwór 1, 84-313 Siemirowice. Wykonanie chodnika kosztowało łącznie 38.000,00 zł. Z czego 8.000,00 zł stanowiły środki Funduszu Sołeckiego z 2018r. za które zakupiono kostkę brukową a kwotę 7.000,00 zł środki z tegorocznego Funduszu Sołeckiego.

  

2. Ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 456, 470/3 obręb Ugoszcz na odcinku 200 mb. Wykonawcą była firma Usługi Ziemne Mariusz Rekowski, Ugoszcz 97, 77-142 Ugoszcz. Inwestycję zrealizowano za kwotę 40.000,00 zł z czego kwotę 20.000,00 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ugoszcz. (Droga na Młyn)

3. Ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 641obręb Ugoszcz na odcinku 70 mb. Wykonawcą była firma Usługi Ziemne Mariusz Rekowski, Ugoszcz 97, 77-142 Ugoszcz. Inwestycję zrealizowano za kwotę 19.533,19 zł z czego kwotę 10.316,19 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ugoszcz. (Droga na Zielone Wzgórze).

4. Przebudowa drogi w miejscowości Półczno – na długości 43 mb. wykonana został przebudowa drogi w technologii z kostki brukowej o szerokości jezdni 6m wraz z poręczą sztywną rurową fi 60 z przeciągi8em z rury fi 50 ocynkowanej na dł. 32 mb. Wykonawcą była firma Gan Bud Paweł Gangalowski z siedzibą w Siemirowicach, ul. Zielony Dwór 1, 84-313 Siemirowice. Inwestycję zrealizowano za kwotę 51.660,00 zł z czego kwotę 28.500,00 zł stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Półczno.

 

  1. W następnej kolejności inwestycja jak będzie realizowana w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego to ułożenie na nawierzchni drogi gminnej płyt JOM typu C wym. 100x75x12,5 na działce o nr ewidencyjnym gruntu 18/3 obręb Przewóz na odcinku 80 mb. Inwestycja zostanie zrealizowana za kwotę 23.368,69 zł z czego kwotę 11.668,69 zł będą stanowiły środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przewóz. Środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przewóz. (Droga na plażę). 

Inwestycje planowane od roku 2016 przez Gminę Studzienice

Gmina Studzienice stawia przede wszystkim na rozwój i moderniację systemów kanalizacji i  termomodernizację budynków Zespołów Szkół w celu poprawy jakości świadczonych usług edukacyjnych i zmniejszenia kosztów utrzymania i docieplania budynków, a także na integrację mieszkańców i rozwój turystyki m.in. poprzez budowę świetlicy wiejskiej oraz pomostu rekreacyjnego w Przewozie. Nie mniej istotne dla gminy jest dbanie o zdrowie mieszkańców oraz zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania sportu i rekreacji ruchowej, czemu służyć będą zewnętrzne siłownie planowane w trzech miejscach na terenie gminy. Z pewnością nie zabraknie również inwestycji z zakresu sportu i kultury, w 2016 roku po raz kolejny przekazane zostały dotacje dla stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Dotacje przekazane zostały na zadania z  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony zdrowia. Z zakresu ochrony zdrowia planowana jest kontynuacja Programu Przeciwadziałania Zakażeniom Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV), który zakłada podanie szczepionek ochronnych dziewczynkom w wieku 12 lat z terenu gminy. Planowane jest również wsparcie w organizacji cyklicznych imprez kulturalno-rozrywkowych takich jak: Dni Studzienic, Janówka, Koncer Na Dachu, Jarmark Somiński oraz turnieje piłki nożnej np. Huragan Orlik Cup w Ugoszczy. Rok 2016 będzie z pewnością obfitował w wiele inwestycji i działań, które niewątpliwie przyczynią się do rozwoju gminy i  poprawy jakości życia mieszkańców.

 

 

 

 

  

 

                

 

Dofinansowanie różnych form OZE dla mieszkańców

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Studzienice informuje o zamierzeniu przystąpienia do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Studzienice.

Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w Projekcie prosimy o złożenie kompletu dokumentów:

-deklaracji udziału w Projekcie,

-oświadczenia – kryteria rekrutacji (druk dostępny od 19 grudnia 2016 r. od godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice lub na stronie www.studzienice.pl),

-ankiety

-umowy użyczenia,

- dowód wpłaty 300 zł,

mającego na celu określenie doboru instalacji OZE i spełnienie kwestii formalnych. Wypełnioną dokumentację należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice, w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2016 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: ug@studzienice.pl lub faksem: 59 821 66 10 (decyduje data wpływu do Urzędu). Osoby, które złożą deklaracje po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Co należy złożyć żeby było dobrze?  Instrukcja krok po kroku.

W terminie do 22 grudnia 2016 r. do godziny 1500 do Sekretariatu Urzędu Gminy Studzienice należy złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej (podpisany i czytelny skan):

  1. Ankieta – 1 egzemplarz,
  2. Deklaracja udziału w projekcie – 1 egzemplarz.,
  3. Oświadczenie – kryteria rekrutacji – 1 egzemplarz. (druk dostępny od 19 grudnia 2016 r. od godz. 1100 w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice lub na stronie www.studzienice.pl),
  4. Umowa użyczenia – 2 egzemplarze (podpisane jednostronnie przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której ma zostać wykonana instalacja),
  5. Dowód wpłaty 300 zł na konto Gminy (nr konta został ujęty w oświadczeniu – kryteria rekrutacji).

Na stronie www.studzienice.pl została umieszczona również prezentacja ze spotkania, które odbyło się 15.12.2016 r. w Wiejskim Domu Kultury w Ugoszczy. Prezentacja charakteryzuje kompleksowo tematykę Odnawialnych źródeł energii oraz harmonogram konkursowy.

Ankiety, deklaracje, oświadczenia i umowy użyczenia są dostępne również w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Gminy Studzienice. W razie pytań i wątpliwości przy wypełnianiu dokumentów prosimy o kontakt z naszym ekspertem:  Pan Mariusz Szklarek, tel.: 608-304-794, e-mail: m.szklarek@ceint.pl

Kalendarium

Styczeń 2022
PnWtSrCzwPtSoNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

wszystkie wydarzenia

Kontakt

Urząd Gminy w Studzienicach
77-143 Studzienice
ul. Kaszubska 9

tel: 59 821 66 00
fax: 59 821 66 10

ug@studzienice.pl

       

 

 

wszystkie kontakty

 

Godziny pracy

pon.: 8:00-16:00

wt.,-pt.: 7:00-15:00

 

 

  Geoportal

 

Turystyczna Aplikacja Mobilna

Film promocyjny Gminy Studzienice

 

Newsletter SMS